• 21.11.2020 17:30
Mezzo

Streaming vanaf 22.11

Door de huidige context en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, neemt het festival Solid·Ars een andere vorm aan. Maar Ars Musica buigt niet, blijft solidair en zal - gratis - online een twintigtal concerten achter gesloten deuren uitzenden.

Vier instrumentalisten van vandaag trekken zich terug in voorouderlijk vocaal repertoire van het album "Les voix du monde", de mythische platenbox, uitgebracht in 1996 door Chant du monde, en dat emblematische artiesten uit de hele wereld samenbracht.

Een rouwzang die klinkt als een kinderlied, Fernand Bordage die zijn werkossen door het moeras van de Vendée leidt, een met gelach onderbroken keellied, gezongen door twee Inuit-vrouwen, een koor dat geesten oproept of een oude ontstaansmythe vertelt, de laatste Selk'nam sjamaan van Vuurland die zijn eindeloze litanieën murmelt ...

Deze muziek weerspiegelt de muzikale verbeeldingskracht die de mensheid in de loop van haar evolutie tentoonspreidde. Het is een re-integratie van de ontwortelde, doelloze en richtingloze moderne tijd in een brede, humaniserende en vitale tijd. Het is een dans met het verleden om het heden beter te begrijpen zodat wat niet tot de vluchtige tijd behoort, zich bij het bestaan zelf kan voegen. Het is een werkproces, gebaseerd op oraliteit, waarbij het nabootsen van een gegeven model tot zijn vertaling en integratie in een persoonlijke esthetiek leidt.

Op het podium leidt dat tot een suite van stukken, gebaseerd op een selectie uit het originele album Les voix du monde. Het beluisteren door het publiek van die oorspronkelijke stukken gebeurt op verschillende manieren: soms voorafgaand aan de versie van No Tongues, soms tijdens, of zelfs gelijktijdig in over elkaar gestapelde lagen en versterkt. Het publiek krijgt voldoende uitleg zodat het de versies van de band kan linken aan de context van de originele muziek, die vaak drager is van verbeelding en poëzie.

> Concert bekijken

Trompet en objecten :
Alan Regardin
Contrabas en objecten :
Ronan Courty
Contrabas :
RonanPrual
Saxofoon en basklarinet :
Matthieu Prual
Foto :
Thomas Langouet