• 05.12.2019, 05, 12, 19.03.2020 17:00
Hall

Lezingen in het Frans
Vrije toegang

Elk jaar organiseert Les Brigittines samen met de Université Libre de Bruxelles en meer bepaald de master podiumkunsten een reeks van lezingen waarin wordt gereflecteerd rond de hedendaagse scène. Via de antropologie, sociologie en filosofie wordt de analytische blik van de aanwezigen op scherp gezet.

Het doel van de lezingenreeks Thinking forward is om aan een breed publiek van studenten en professionals uit de wereld van de kunst en meer specifiek van de podiumkunsten maar ook van nieuwsgierigen en trouwe bezoekers van Les Brigittines voer tot nadenken te geven over de hedendaagse creatie en haar uitdagingen.

Dit seizoen stellen we vier lezingen voor met als thema “Een cultuur van de ontkenning tegenover de kunst van de repliek”.

Wij belichten dit centrale thema op drie manieren, namelijk vanuit historisch oogpunt, vanuit het oogpunt van milieu en klimaat en tot slot ook vanuit de visuele kunsten en podiumkunsten. De bedoeling is om te gaan onderzoeken welke verantwoordelijkheid – zowel collectief als individueel – wij hebben tegenover deze verschillende domeinen.

We hebben het grote genoegen om Géraldine Schwarz, Laurent Testot en Carole Talon-Hugon.