• 12.03.2020 17:00—18:30
Hall, 90’

In het Frans
Vrije toegang
Reservatie aanbevolen

"Kunst onder controle – Nieuwe maatschappelijke agenda en militante censuur"

Een nieuwe actieve maatschappelijke kunst en onverzettelijke vormen van kritiek en censuur dompelen een deel van de kunst in een globale moraliserende sfeer. Mag kunst zichzelf echter ethische doelen toekennen en mag kunst beoordeeld worden aan de hand van morele criteria?

Deze vragen mogen dan als misplaatst worden beschouwd, toch zijn ze brandend actueel.

Carole Talon-Hugon zal ze analyseren aan de hand van de nieuwe maatschappelijke kalender van hedendaagse kunst en van onuitgegeven vormen van ethische kritiek en censuur. Ze plaatst dit alles in een historische context, en benadrukt hierbij het bijzondere karakter van de huidige situatie; doel van deze analyse is om na te gaan wat kunst en ethiek te winnen en te verliezen hebben in deze moraliserende wending die de hedendaagse kunst neemt.


Carole Talon-Hugon is lid van het Institut Universitaire de France en gespecialiseerd in de esthetische filosofie die zij ook onderwijst aan de universiteit van Nice. Ze is voorzitster van de Société française d’esthétique en publicatieverantwoordelijke bij Nouvelle revue d’esthétique en Noesis. Enkele van haar recentste publicaties zijn Théoriciens de l’art (PUF, 2017) en L'Art sous contrôle - Nouvel agenda sociétal et censures militantes (PUF, 2019).

Elk jaar organiseert Les Brigittines samen met de Université Libre de Bruxelles en meer bepaald de master podiumkunsten een reeks van lezingen waarin wordt gereflecteerd rond de hedendaagse scène. Via de antropologie, sociologie en filosofie wordt de analytische blik van de aanwezigen op scherp gezet. Meer info hier !

Met de partnerschap van de :
Master en Arts du Spectacle de l'Université Libre de Bruxelles en de CIASP
In het kader van :
EXTRA
Met de steun van :
het Institut Français en de Culturele dienst van de Franse ambassade in België