• 22.04.2021 17:00—18:30
Hall, 90’

In het Frans
Vrije toegang
Reservatie gewenst

(De podiumkunsten en hun zoektocht naar nieuwe productiemodellen)

De podiumkunsten lijden. Theater, dans, muziek, circus,… allemaal hebben ze hun toeschouwers nodig om een levende en bezielde ervaring te kunnen delen, en allemaal zijn ze sinds vele maanden verhinderd om dat te doen. Nu al staat vast dat deze crisis aan het einde van de rit een reusachtige impact zal hebben op de verdeling van de middelen en op de tewerkstelling in de sector.
Achter al deze geannuleerde voorstellingen, gaan mensen schuil: kunstenaars, technici, producers,… en hun statuut is onzeker en precair. De sociale ongelijkheid in onze maatschappij wordt extra benadrukt door deze Covid-19 crisis.
In deze noodsituatie proberen wij om de impact van de crisis programmatisch op te vangen: we her-programmeren de geannuleerde voorstellingen. En als dat nodig zal blijken, dan zullen we dat nogmaals doen.
Maar het opnieuw plannen van geannuleerde activiteiten zal niet volstaan. De kunsten zullen zich moeten heruitvinden, net zoals alle andere sectoren in onze maatschappij overigens. Er dringen zich radicale maatregelen op inzake de productie- en verspreidingswijzen.

Rond deze uitdaging brengt Karel Vanhaesebrouck (ULB) vier gastsprekers samen voor een diepgaande reflectie over een nieuwe toekomst voor de kunsten:
- Stéphane Bonnard, stichtend lid van KompleX Kapharnaum, een compagnie die zich bezighoudt met stedelijke interventies,
- Isabelle Ferreras, sociologe aan het FNRS en aan de universiteiten van Louvain-la-Neuve en Harvard,
- Nathanaël Harcq, directeur van het Conservatorium van Luik en opleidingsverantwoordelijke van de acteurs in diezelfde instelling,
- David Irle, die zich, in het kader van zijn project AladirConseil, wijdt aan een beter begrip van de gevolgen van de klimaatopwarming voor cultuur.