• 09.03.2017 17:00—19:00
Hall

Lezingenreeks in samenwerking met P.A.R.T.S. en ULB

Vrije toegang

Angst is een vreemd gegeven in onze maatschappij. Enerzijds cultiveren wij haar, maar anderzijds leven we in een wereld waarin een vorm van “hypernormalisation” heerst. Enerzijds is er het beleid van de angst dat in de hand wordt gewerkt door gewapende regeringen in noodtoestand, en anderzijds het beleid met betrekking tot de klimaatwijzigingen bijvoorbeeld dat bijlange niet “reëel” genoeg is: het zet ons niet aan tot actie, is te vrijblijvend, te abstract. Deze paradoxale configuratie van de angst in het collectieve (onder)bewustzijn kan op zijn beurt resulteren in een verlammende vorm van existentiële angst.

Lieven De Cauter is filosoof, kunsthistoricus, schrijver en activist e, doceert cultuurfilosofie aan de la KULeuven en het RITCS. Hij publiceerde een tiental werken over hedendaagse kunst, Walter Benjamin, architectuur, de stad en politiek.

Taal :
Engels