• 23.08.2021 19:30, 22:00
  • 24.08.2021 19:30
Mezzo, 25’

Denemarken/België

Oude mannen achterstevoren die hun jeugd proberen terug te vinden door hun benen te verwisselen en hun anatomie opnieuw samen te stellen. Duistere creaturen die de definitie tarten… En plots komt er beweging in, wordt er op een vreemde manier bewogen, gegleden, gekropen als een dreigende weerzin… en komt het tot stilstand. Ons op de rug aanstarend.

Een mooie creatie over de vertroebeling van de fysische verschijningen en verwarrende onduidelijkheid tussen de vervormbaarheid van het lichaam en de teloorgang van het gelaat maar ook over de onlogische connectie tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen kunstmatig en authentiek.

Dit stuk van Mette Ingvartsen werd voorgesteld op het Festival in 2007 en slaagt er tot op vandaag in om het publiek aan te spreken met zijn louche humor en zijn vermogen om verwarring te zaaien!

Concept :
Mette Ingvartsen
Creatie, performance :
Manon Santkin, Kajsa Sandström, Mette Ingvartsen
Geproduceerd op :
P.A.R.T.S. (Brussel), 2003
Met dank aan :
Bojana Cveji, Peter Lenaerts
Met de steun van :
Vlaamse overheid
Foto's :
Peter Lenaerts