• 28.08.2019 21:00
Kapel, 15’

Zwitserland
Ontmoeting met de artiesten na de voorstelling op 28.08

Belgische Première

Een nadrukkelijke, vloeiende, rustige en toch beladen beweging.

In een sfeer waarin de tijd stil lijkt te staan en de melancholie het lichaam en de ademhaling van de danseres opslokt, opent de ruimte zich voor de suggestie. De bewegingen vloeien uit elkaar voort als in een dromerij waarvan de draad continu wordt onderbroken maar door de geest onmiddellijk wordt hersteld.

Mélancolie de l’espace is de eerste van een reeks solo’s die Cindy Van Acker zal creëren in 2019, met en voor Daniela Zaghini.

Avond samengesteld uit 2 voorstellingen cf. Grasped by Intuition

Choreografie :
Cindy Van Acker
In nauwe samenwerking met de performer :
Daniela Zaghini
Muziek :
Ryoji Ikeda, album Opus, Prototypes I, II, III et IV, 14'30 gekozen door Daniela Zaghini
Klank :
Samuel Pajand
Administratie :
Cindy Janiaud
Spreiding :
Olivier Stora
Logistiek, communicatie :
Dunja Stanic
Productie :
Cie Greffe
Coproductie :
La Bâtie - Festival de Genève, ADC Genève
Met de steun van :
Fondation Stanley Thomas Johnson
Foto :
Xavier Perez