• 10.03.2022 19:15
  • 11+12.03.2022 19:00
Studio, 45’

In het kader van Brussels, dance !

De Golem, gekozen omwille van zijn symboliek van de dubbelganger, is een ziel- en spraakloze figuur uit klei die werd gemaakt naar het beeld van zijn schepper om die te beschermen. Opgevat als een projectie die wordt gecreëerd om zichzelf en de ander te begrijpen, stelt Golem van choreograaf Julien Carlier en van beeldhouwer Mike Sprogis een versmelting voor van hun beide artistieke stijl. Tussen beide mannen is er de klei, een organische bron van een intens fysiek engagement, de aarde die mens wordt, de mens die materie wordt.

De dialoog tussen deze twee kunstenaars met uiteenlopende disciplines en verschillende leeftijd, bewerkt de poëzie van de voorbijgaande tijd en van de herinnering. Een afspiegeling van het onbedwingbare verlangen van de mens om het levenloze tot leven te wekken en het verborgene te onthullen. Een ode aan het vermogen van de mens om in zijn schoot het onverwachte van een scheppende kracht te onthalen.

Choreografie :
Julien Carlier
Performance :
Julien Carlier, Mike Sprogis
Dramaturgie :
Fanny Brouyaux, Simon Carlier
Muziek :
Simon Carlier
Drums :
Tom Malmendier
Lichtcreatie :
Frédéric Vannes
Lichtregie :
Julien Vernay
Scenografie :
Justine Bougerol
Kostuums :
Marine Stevens
Spreiding :
BLOOM Project
Met de steun van :
Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la Danse, Charleroi danse, Ultima Vez, KVS, Le Jacques Franck, Centre Culturel de Namur, Grand Studio
Foto's :
Julien Carlier, Stanislav Dobak