• 22—24.02.2018 20:30
Kapel, 60’

Ontmoeting met de artiesten na de voorstelling op 23.02

Een verhaal over zij die hun lichaam gewoon hebben gemaakt aan onbalans. Over onrustige, onevenwichtige personen, impulsievelingen, verwarde zielen, drenkelingen. Het ongeluk zit in hen genesteld, ze zijn onvoorspelbaar, gaan altijd maar door, de zenuwen op scherp. Maar tegelijkertijd ook die onwrikbare vasthoudendheid om “rechtop” te blijven, om zin te geven aan hun beleving en hun inspanningen. Ook al blijven deze pogingen riskant, ze hebben ook iets uitbundigs, iets poëtisch en getuigen van een vermogen om alles te overwinnen, absurd en tragisch tegelijkertijd. In onbalans zijn helpt om de wereld te begrijpen.

Choreografie :
Karine Ponties
Performance :
Ares D’Angelo, Eric Domeneghetty, Florencia Demestri, Vilma Pitrinaite
Technische leiding, verlichting en arstistieke medewerking :
Guillaume Toussaint Fromentin
Plateau :
Benjamin Pasternak
Componist :
David Monceau
Scenografie :
Wilfrid Roche Maëstroni, Marie Gourdain
Kostuums :
Gaëlle Marras
Productie verantwoordelijke :
Rachel Goldenberg
Productie assistente :
Nerina Cocchi
Productie :
Dame de Pic/Cie Karine Ponties
Coproductie :
Théâtre de Liège, Les Brigittines, La COOP asbl
Met de steun van :
Shelterprod, Taxshelter.be, ING, Tax-Shelter du Gouvernement fédéral belge, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la Danse
Met dank aan :
Microfactory, Joachim Jannin
Foto :
Andrea Messana