Facilitatie

Workshops "LA SCENE ET LES SIGNES" (De symboliek van de voorstellingen)
in samenwerking met de Master in Podiumkunsten van de ULB

Les Brigittines en de Masteropleiding in de Podiumkunsten van de Université Libre de Bruxelles hebben een samenwerkingsverband gesloten met als doel om de artistieke en culturele opleiding te verrijken met workshops waarin de symboliek van de voorstellingen wordt geanalyseerd. Uitgaande van de voorstellingen die in Les Brigittines op het programma staan, zetten de workshops, geleid door dramaturg Yanninck Mancel, de zintuigen op scherp en helpen ze om de bedoeling van de voorstellingen beter te begrijpen en om ze te situeren ten opzichte van de wereld. Studenten worden gestimuleerd om hun gevoel bij een voorstelling te verwoorden en inzicht te krijgen in mogelijke verbanden en dus in de waarde en betekenis van de innovatie.

Lezingen de Masteropleiding in de Podiumkunsten van de U.L.B.

Met als doel het uitbreiden van de reflectie over hedendaagse dans, stellen de drie structuren publiek toegankelijke lezingen voor rond de thema’s die in de loop van het seizoen aan bod komen. De samenwerking wil een trefpunt zijn voor studenten, docenten en professionals uit de podiumkunsten en aanzetten tot een ruimere reflectie over de hedendaagse creaties. Er worden elementen ontleend aan de antropologie, sociologie en filosofie om de analytische kijk van de toeschouwer te stimuleren. De interventies van de specialisten worden opgevat als een uitnodiging om de dramaturgie en boodschap van deze creaties te bestuderen in het licht van de hedendaagse maatschappij.
Dit seizoen, zullen Les Brigittines Ludivine Bantigny, Christophe Bourseiller, Olivier Neveux en Razmig Keucheyan verwelkomen.

Ontmoeting met de kunstenaars

Bij elke voorstellingenreeks wordt een ontmoeting mogelijk gemaakt tussen de kunstenaars en de toeschouwers. Een gelegenheid om in dialoog te gaan en waarbij extra sleutels worden aangereikt om de voorstelling die net afgelopen is te begrijpen. Aansluitend kan het publiek met de kunstenaars in gesprek gaan over hun gevoelens en kunnen er ook vragen worden gesteld.

Arsène 50 & Artikel 27

Les Brigittines streeft naar een tarievenbeleid dat de drempel om een voorstelling bij te wonen zo laag mogelijk houdt. Er zijn tickets te verkrijgen aan verminderd tarief bij onze partner ARSENE 50. Voorts zijn we ook lid van het netwerk Artikel 27 dat aan de minst bedeelden de kans biedt om een voorstelling bij te wonen.