• 22—24.02.2018 20:30
Kapel, 60’

Ontmoeting met de artiesten na de voorstelling op 23.02

Een verhaal over zij die hun lichaam gewoon hebben gemaakt aan onbalans. Over onrustige, onevenwichtige personen, impulsievelingen, verwarde zielen, drenkelingen. Het ongeluk zit in hen genesteld, ze zijn onvoorspelbaar, gaan altijd maar door, de zenuwen op scherp. Maar tegelijkertijd ook die onwrikbare vasthoudendheid om “rechtop” te blijven, om zin te geven aan hun beleving en hun inspanningen. Ook al blijven deze pogingen riskant, ze hebben ook iets uitbundigs, iets poëtisch en getuigen van een vermogen om alles te overwinnen, absurd en tragisch tegelijkertijd. In onbalans zijn helpt om de wereld te begrijpen.

Choreografie :
Karine Ponties
Performance :
Ares D’Angelo, Eric Domeneghetty, Florencia Demestri, Vilma Pitrinaite, Shantala Pèpe
Technische leiding, verlichting en arstistieke medewerking :
Guillaume Toussaint Fromentin
Plateau :
Pier Gallen
Componist :
David Monceau
Scenografie :
Wilfrid Roche Maëstroni
Scenografie assistente :
Marie Gourdain
Kostuums :
Laurence Hermant
Productie verantwoordelijke :
Rachel Goldenberg
Productie assistente :
Nerina Cocchi
Productie :
Dame de Pic/Cie Karine Ponties
Coproductie :
Théâtre de Liège, Les Brigittines, La COOP asbl
Met de steun van :
Shelterprod, Taxshelter.be, ING, Tax-Shelter du Gouvernement fédéral belge
Foto :
Andrea Messana