In beelden

Seizoen 2020.21

Agenda

Imagination
is a shifting form
of unpredictable beauty


Onze spilzieke en wankele tijdgeest had nood aan een onzekerheid en een paradox van formaat en heeft die gevonden in dat kleine, minuscule ding dat onze levens overhoop haalt.

Maar geen sprake van dat wij hierdoor onze intenties, onze energie, onze aandacht voor de ander zullen verloochenen! Een probleem kan worden omgebogen tot een uitdaging, en zeker voor een centrum waar wordt gecreëerd: het vertienvoudigt nog ons verlangen om choreografen te steunen en ons publiek te verwelkomen en hen buitengewone voorstellingen aan te bieden en mee te nemen naar fantasierijke werelden die, in de merkwaardige en open smeltkroes die Brussel is, symbool staan voor vrije inspiratie.

Zelfs al zijn we momenteel van niets nog zeker wat de toekomst betreft, hebben wij het seizoen vorm gegeven in de hoop dat alles zal kunnen doorgaan zoals voorzien. Een seizoen vol voorstellingen, gecombineerde avonden, lezingen, concerten, ontmoetingen met het publiek, initiatieven met de wijkbewoners, pedagogische workshops, residenties…

Meer dan ooit zijn wij ervan overtuigd dat een van de rollen die kunst te vervullen heeft het zoeken is naar een artistiek alternatief voor de realiteit. Een alternatief dat afstand neemt van haar impasses en clichés en veeleer een perspectief biedt waarmee wordt bevestigd dat alles mogelijk is en dat alleen schoonheid echt onvoorspelbaar is.
Hoe bescheiden deze missie ook mag zijn, voor ons is het vooral van belang om dit met u te kunnen delen.

Patrick Bonté
Algemeen en artistiek directeur

In beelden

Previously

Agenda