• 19+20.03.2021 18:45
Hall, 10'’

Vrije toegang

Politiek van het kwade en van de hoop

(Met gesloten ogen langs de afgrond)

In een solo van een tiental minuten die eigenlijk niet bedoeld is voor het podium maar veeleer voor een grote theaterzaal en voor openbare plaatsen, wil Éléonore Valère-Lachky aan de alarmbel trekken inzake de impact van onze gedragingen op het milieu. Het dansen op de vloer gevolgd door het kruipen en vervolgens de heroverde verticaliteit staan symbool voor de drang naar leven, de actie en het verzet. Het kadert allemaal in de uiting van haar geëngageerde steun voor de boodschap van de wetenschap die, vanuit het hart van de Stad, probeert om tegen het publicitaire discours in te gaan omdat het allesoverheersend, vervreemdend en onjuist is. Een artistiek noodgebaar als een alarmsignaal aan de rand van de afgrond en de ondergang.
______

De voorstelling vindt plaats in het kader van de thema-avonden Politiek van het kwade en van de hoop. Les Brigittines brengt vier originele en scherpzinnige voorstellingen rond brandende thema’s van vandaag.

Zie ook:

- Pleasant Island door Silke Huysmans & Hannes Dereere
- Hidden Paradise door Alix Dufresne + Marc Béland
- Ré-ouvrir les horizons, Quitter les paradis fiscaux door het collectief Désorceler la finance

Concept, tekst, performance :
Éléonore Valère-Lachky
Geluidsopname :
Jérémy Michel 

Geluidsband :
Les proies - BO van Mustang door Warren Ellis,
 uittreksel van Martha's dream - Nick Cave & Warren Ellis
Productie, spreiding :
Les Brigittines
Met dank aan :
Elodie Gilbert (CC Braine L'Alleud), Ophélie Gondry, Anton Lachky, Jean-Marie Wannyn
Foto :
Romain Vennekens