• 12+26.09.2020 17:00—19:30
Hall

Video installatie

Als jij niet naar de berg komt, dan komt….

Toen in mei laatstleden de voorstelling Whispers in het Westflügel theater van Leipzig niet kon doorgaan, heeft de Compagnie Mossoux-Bonté het publiek en al wie zich daartoe geroepen voelde, uitgenodigd om een clip te maken met als enige opgave de relatie tussen hoofd en hand: de vreemde hand, fantoomhand, het uitgroeisel van een veelzijdig lichaam, met vaak tegenstrijdige intenties, innerlijke gespletenheid…

Er hebben zich zeer opmerkelijke werelden afgetekend, en het verlangen ontstond om deze samen te brengen in een groot mozaïek : de eenzaamheid samenbrengen, de intimiteit laten versmelten, zonder één te worden, een wereld creëren vanuit de diverse standpunten.

Video compositie :
Antonin De Bemels
Productie :
Cie Mossoux-Bonté
Met dank aan :
alle deelnemers die de uitdaging zijn aangegaan