• 22+23.04.2022 19:15
Hall, 10'’

Vrije toegang

In het kader van Brussels, dance !
In partnerschap met Dag van de Dans en Danses en fête !

(Met gesloten ogen langs de afgrond)

In een solo van een tiental minuten bedoeld voor openbare plaatsen, wil Éléonore Valère-Lachky aan de alarmbel trekken inzake de impact van onze gedragingen op het milieu. Het dansen op de vloer gevolgd door het kruipen en vervolgens de heroverde verticaliteit staan symbool voor de drang naar leven, de actie en het verzet. Het kadert allemaal in de uiting van haar geëngageerde steun voor de boodschap van de wetenschap die, vanuit het hart van de Stad, probeert om tegen het publicitaire discours in te gaan omdat het allesoverheersend, vervreemdend en onjuist is. Een artistiek noodgebaar als een alarmsignaal aan de rand van de afgrond en de ondergang.

Concept, tekst, performance :
Éléonore Valère-Lachky
Geluidsopname :
Jérémy Michel 

Geluidsband :
Les proies - BO van Mustang door Warren Ellis,
 uittreksel van Martha's dream - Nick Cave & Warren Ellis
Uitvoerend producent, verspreiding :
Les Brigittines

Om via de emotie van een lichaam een manifest over ecologie zo ver als mogelijk uit te dragen.
Foto's :
Romain Vennekens