• 10—26.03.2022
Les Brigittines

Sinds zijn oprichting in 2012 heeft In Movement zichzelf tot doel gesteld het samenbrengen van werk van in Brussel gevestigde kunstenaars, die blijk geven van een uitermate levendig engagement binnen de hedendaagse creatie. In hun voorstellingen komen erg uiteenlopende en contrasterende thema’s aan bod. De toeschouwers worden meegevoerd naar persoonlijke gevoelswerelden waar ze worden geconfronteerd met vaak ongewone stellingnames en invalshoeken.

Een reis binnenin de wereld van de creatie die we bewust zeer compact en intens houden (gedurende drie weken, negen avonden, met drie voorstellingen per avond) met het oog op een intensieve verbinding van verbeeldingswerelden en artistieke stijlen. Tijdens deze reis worden twee momenten van reflectie en uitwisseling voorzien over deze toch wel bijzondere historische periode die we momenteel beleven, over datgene wat ons nagenoeg schipbreuk deed lijden en over de te varen koers om de horizonlijn weer in evenwicht te brengen.

Tijdens deze drie weken laten wij ons samen met u onderdompelen in de creatie, er vast van overtuigd dat kunst onze blik kan voeden en beïnvloeden en dat zij onze persoonlijke opvattingen, welke deze ook zijn, met elkaar kan verzoenen.

Toegang tot het programma is hier!