• 10—26.03.2022
Les Brigittines

Sinds zijn oprichting in 2012 heeft In Movement zichzelf tot doel gesteld het samenbrengen van werk van in Brussel gevestigde kunstenaars, die blijk geven van een uitermate levendig engagement binnen de hedendaagse creatie. In hun voorstellingen komen erg uiteenlopende en contrasterende thema’s aan bod. De toeschouwers worden meegevoerd naar persoonlijke gevoelswerelden waar ze worden geconfronteerd met vaak ongewone stellingnames en invalshoeken.

Een reis binnenin de wereld van de creatie die we bewust zeer compact en intens houden (gedurende drie weken, negen avonden, met drie voorstellingen per avond) met het oog op een intensieve verbinding van verbeeldingswerelden en artistieke stijlen.

Programma te ontdekken in januari 2022:

  • simple - Ayelen Parolin
  • Parabellum - Erika Zueneli
  • Golem - Compagnie Abis/Julien Carlier
  • Fruit Tree - Lara Barsacq
  • Hyphen - Charlotte Van den Eynde & Nicolas Rombouts
  • Elisabeth gets her way - Jan Martens
  • Tamanegi - Ikue Nakagawa
  • Troisième Nature - Demestri & Lefeuvre
  • ...