United Stages

"Leder heeft het recht een menswaardig leven te leiden"

Artikel 23 van de Belgische Grondwet

Eind 2017 besliste les Brigittines, bij het zien van het groeiende aantal ruw behandelde, werkloze migranten in het Maximilaanpark, om zich te mobiliseren en toe te treden tot het netwerk ‘United Stages Belgium’.

Onder dit label slaan (tot op vandaag) 46 culturele spelers de handen in elkaar en engageren zich het hele seizoen lang voor meer sociale rechtvaardigheid, respect en gastvrijheid van het huidige migratie- beleid.

Tot op vandaag komen elke avond nog altijd honderden migranten samen in het Park, zonder middelen, zonder woning voor de nacht die komt. Aangezien de regering niet ingrijpt zijn het tot op vandaag burgers die zich elke avond mobi- liseren om andere mensen van vlees en bloed te helpen.

In het kader van dit label wordt aan sensibilisering gedaan van ons publiek voor deze problematiek en worden allerhande acties ges- teund. Maar daar stopt het niet. Les Brigittines neemt ook deel aan een crowdfunding ten voordele van een of meerdere verenigingen die de asielaanvragers, illegalen en migranten willen steunen.

Dit jaar worden al schenkingen doorgestort naar een van de vier volgende verenigingen: Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, Solidarity is Not a Crime, La Voix des sans Papiers en Douche Flux. Ook jij kan dit initiatief steunen door deel te nemen aan de crowdfunding via het online aankopen van je tickets of door wat kleingeld te deponeren in de bus die in je aan de ticketbalie vindt. Wie het graag concreter ziet of onderdak wenst te bieden, kan ook naar het Park gaan waar een team je zal verwelkomen en je zal tonen wat je kan doen om te helpen.

Dankjewel!

-> Maximiliaanpark: Antwerpsesteenweg, 69
-> United Stages Belgium: Facebookpagina