• 27.04.2023 19:15
  • 28+29.04.2023 19:00
Mezzo, 25’

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 28.04

Alles is weg, er rest enkel nog een zwart-witte woestijn waarin twee grappenmaaksters elkaar op de zenuwen werken. Geen levende ziel meer om op te vrolijken of om de spot mee te drijven. Ze bewerken tot in het absurde panty’s die overal verspreid liggen: rekbare voorwerpen die ze bewerken bij wijze van existentiële zoektocht. Maar hoe meer ze het probleem proberen te ontwarren, hoe meer ze verstrikt geraken, tot ze de draad volledig kwijt zijn.

Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat voeren een transgressieve vrouwelijke versie op van de hofnar en geven zo op spectaculaire wijze gestalte geven aan onze angsten.

Ze toveren alle kneepjes van het vak tevoorschijn om ons te behoeden voor de verwarring en om ons, met behulp van humor, te leiden naar een vrolijke vergankelijkheid.


Avond samengesteld uit 2 voorstellingen (cf. RE).

Con­cept, performance :
Chloé Beill­e­vaire & Sabi­na Scarlat
Gelu­id­scre­atie :
Christophe Fran­co
Licht­cre­atie :
Vic­tor Arnaud
Dra­maturgie :
Pas­cale Gigon
Pro­duc­tie :
Cie La Teneur & GARAGE29
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines
Met de ste­un van :
Pôle 164 — Mar­seille, Kun­sten­vein­wa­gen­halle — Stuttgart, Objec­tif Danse 10 — Bruxelles
Foto :
© Alek­san­dra Czepinska