• 20.11.2022 17:00
Kapel

Pri­js :
15 / 12 / 10 € per concert 
DAY PASS : 20 / 15 / 10 (volledi­ge / reduc­tie / kinderen vanaf 5 jaar)
gratis voor kinderen jonger dan 5 jaar

Een zintuiglijk gesprek met de planeten en de sterren, het muziektheater van Et pourtant elle tourne nodigt ons uit om het oneindige te observeren.

In de muziektheatervoorstelling voor jong publiek, Et pourtant elle tourne, wordt werk van hedendaagse componisten (John Cage, Astor Piazzolla, Philipp Glass, Georges Aperghis en Meredith Monk) gecombineerd met Galileo’s geschriften over het zonnestelsel.

Bertrand Saugier zorgde voor het papieren theaterdecor waarin de vocale improvisaties en de fluisterende fluiten van Rosa Parlato en Elsa Demombynes de visuele en sonore verbeelding en de “verwondering” op een speelse, experimentele en poëtische manier onderzoeken.

Et pourtant elle tourne is een zintuiglijk gesprek met de planeten en de sterren. Het ontroert en vertaalt zich in een klankervaring die uitnodigt tot verbeelding en waarneming van de oneindigheid.

Programma

John Cage : Three pieces for flute duet

Astor Piazzolla : Tango etude voor 2 fluiten

József Sári : Jelenetek

Patrice Bocquillon : Auditif 1

Philippe Hurel : Eolia

Philip Glass : Arabesque

Georges Aperghis : Improvisatie

Meredith Monk : Improvisatie

Muziek, spel :
Rosa Par­la­to
Muziek, spel :
Elsa Demom­bynes
Scenolo­gie, spel :
Bertrand Saugi­er
Licht, gelu­id :
Romain Criv­el­lari
Co-pre­sen­tatie :
Ars Musi­ca, Les Brigittines
Foto :
© Xavier Cauchy