• 28—30.03, 01.04.2023 20:30
  • 31.03.2023 21:00
Kapel, 60’

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 30.03

De uiterst productieve en rusteloze Karine Ponties put haar inspiratie uit de eindeloze kweekbodem van onze stemmingen, gedachten, intuïtie en gewaarwordingen. Gegrepen door de alledaagsheid die ons omvat en overstelpt, die murmelt in onze rug en ons plots inhaalt.

Wanneer we de woorden van Karine Ponties en Georges Perec zouden samenleggen, dan zouden ze eensgezind zeggen: “We zijn nooit voorbereid op de wereld. Leven, dat is van de ene ruimte overgaan naar de andere, en proberen om zich niet te stoten. Het is zich behendig een weg banen door de openingen en de adem inhouden zodat er niets verloren gaat.”

Le complot du quotidien (Het complot van de alledaagsheid) zet de banaliteit van de beweging om in een absurde wereld. De twee dansers goochelen met een overvloed aan hindernissen en moeilijkheden die ze uitvergroten, omkeren, transformeren en een fantasierijke invulling geven. Een uitnodiging om de wereld en zijn alledaagsheid te aanschouwen met verwondering, humor en hartstocht.


Avond samengesteld uit 2 voorstellingen (cf. M-Ondes).

Chore­ografie :
Karine Pon­ties
Dra­maturgie, lichtcreatie :
Guil­laume Tou­s­saint Fromentin
Per­for­mance :
Arès D’Angelo, Mar­ti­na Mar­tinez Barjacoba
Tech­nis­che leiding :
Eric Domeneghet­ty
Regis­seur :
Antoine Plaisant
Muziek :
Olyphant/​David Monceau
Scenografie :
Stephan Dubrana
Kos­tu­ums :
Gaëlle Mar­ras
Assis­tent-kos­tu­umon­twer­p­er :
Cinzia Derome
Pro­duc­tie :
Dame de Pic/​Cie Karine Ponties
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines, Charleroi danse — Cen­tre choré­graphique de Wallonie-Bruxelles
Met de ste­un van :
Fédéra­tion Wal­lonie-Brux­elles — Ser­vice de la Danse, Wal­lonie-Brux­elles International
Foto :
© Andrea Messana