• 18—22.10.2022 20:30
Kapel, 60’

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 20.10

Ontsnapt vanuit de nevelen van de nacht verdwijnen verwarde creaturen in onze ogen als in een bodemloze spiegel. Het zijn de eeuwige overlevenden van de geschiedenis, extravagante figuren die van het leven hebben genoten maar die ook chaos, oorlog en pest hebben gekend. Ze verschijnen en verdwijnen, verscheurd tussen aantrekking en terughoudendheid, flitsen van reeds beleefde scenes en onverwachts hervonden verlangens.

Les Arrière-Mondes werpt een spookachtig licht op die momenten van verbijstering en onzekerheid die vaak gepaard gaan met menselijke passies en waarbij het mysterie van ons bestaan buiten ons weten om onthuld wordt.


Avond samengesteld uit 2 voorstellingen (cf. Se faire la belle) en de installatie Miroir(s).

Voor meer informatie over de show kunt u hieronder het zaalblad downloaden.

    • PDF
    • Zaalblad Les Arriere Mondes NL
    • 117,394 Kb
Con­cept :
Patrick Bon­té
Regie, chore­ografie :
Patrick Bon­té & Nicole Mossoux
Per­for­mance, artistieke medewerking :
Dori­an Chavez, Tay­lor Lecocq, Colline Libon, Lenka Lup­tako­va, Frauke Mar­iën, Shan­ta­la Pèpe
Orig­inele muziek :
Thomas Turine
Scenografie :
Simon Sieg­mann
Kos­tu­ums :
Jack­ye Fauconnier
Maskers, pruiken, make-up :
Rebec­ca Florès-Martinez
geas­sis­teerd door :
Marie Messien, Isis Hauben, San­dra Marinel­li, Jean Coers
Licht :
Patrick Bon­té
Tech­nis­che leiding :
Jean-Jacques Deneu­mousti­er
Kos­tu­umon­twerp met de hulp van :
Cécile Cor­so, Ani­cia Echev­er­ria, Muazzez Aydemir
Gelu­id­sregie :
Fred Miclet
Lichtregie, assis­ten­tie :
Bap­tiste Leclère
Pro­duc­tie :
Com­pag­nie Mossoux-Bonté
Copro­duc­tie :
Théâtre Les Tan­neurs, La Coop asbl, Shelterprod
Met de ste­un van :
Taxshel​ter​.be, ING, Tax Shel­ter du Gou­verne­ment fédéral belge, Fédéra­tion Wal­lonie-Brux­elles, Ser­vice de la Danse, Wal­lonie-Brux­elles International
Foto’s :
Sebas­t­ian Mar­covi­ci, Julien Lambert