• 30+31.05, 01+02.06.2023 19:00
Kapel, 60’

Barcelona
FR, NLEN

the­ater

We zien enkele jonge kinderen spelen. Ze lijken er zich niet van bewust dat wij toekijken, wat ons des te bewuster maakt van ons kijken. Met Los Figurantes daagt het jonge Spaanse theatergezelschap Ça marche – voor het eerst te zien buiten Spanje – onze manier van kijken naar kinderen en kinderlijke onschuld uit. Via geprojecteerde quotes en fragmenten uit Goethes en Schuberts Erlkönig worden we rechtstreeks aangesproken op ons kijken, op onze vooroordelen over de kindertijd. We worden er ook aan herinnerd dat kinderen niet altijd op een liefdevolle, beschermende manier werden benaderd, getuige daarvan 19de eeuwse sprookjes en verhaaltjes voor het slapengaan die bol staan van geweld. De kinderen op scène blijken uiteindelijk slechts figuranten, de toeschouwers zijn de ware hoofdrolspelers die vanuit de duisternis signalen geven, aanwijzingen ontcijferen en voortekenen verzinnen. In deze voorstelling die het theater als observatiemachine bevraagt, worden we ermee geconfronteerd dat er geen kijken bestaat zonder verantwoordelijkheid. Los Figurantes is een fascinerende, soms ongemakkelijke kijkervaring die met een ingenieus opgebouwde structuur de machtsrelatie tussen volwassenen en kinderen blootlegt en bevraagt.

Pre­sen­tatie :
Kun­sten­fes­ti­valde­sarts, Les Brigittines
Regie :
Nico Jon­gen
Dra­maturgie :
Rober­to Fratini
Per­form­ers :
een groep fig­u­ran­ten begeleid door Mar­i­ona Signes
Scenografie en belichting :
Marc Sali­crú
Muzien en geluidsontwerp :
Auro­ra Bauzà
Kos­tu­ums :
Mar­i­ona Signes
Beweg­ingsad­vies :
Joaquín Col­la­do
Pro­duc­tie :
Lau­ra Viñals
Met dank aaan :
Víc­tor Molina
Copro­duc­tie :
Teatre Lli­ure, Fes­ti­val TNT, Conde Duque, Nau Ivanow, Ça marche
Met de ste­un van :
Tener­ifeLAV, Ter­ras­sa Crea, Estruch Fàbri­ca de Creació, Fes­ti­val Esce­na Poble­nou, Cen­tre Cívic Can Feli­pa-Feli­pa (Lab), Cen­tre Cívic Barcelone­ta, Graner Cen­tre for Cre­ation of Dance and Per­form­ing Arts, Gen­er­al­i­tat de Catalunya
Per­for­mances in Brus­sel met de ste­un van :
de Spaanse Ambas­sade in België
en in samen­werk­ing met :
het Insti­tu­to Cer­vantes Brussel
Foto :
© Jor­di Soler