• 27+29.04.2023 20:30
  • 28.04.2023 20:45
Kapel

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 27.04

De ene draait rond de aardas tussen verschillende continenten, terwijl de andere rond zijn lichaamsas draait. Een ruimtelijke en vitale behoefte die choreograaf Arco Renz en danseres Danielle Allouma samenbrengt op een centraal punt, voor de creatie van deze solo, RE RE RE.

De archetypische roterende bewegingen binnen dans en spiritualiteit hebben zowel een traditionele als een hedendaagse dimensie. De herhaling en intensifiëring van de beweging, de snelheid en de ophoping van de krachten stellen het lichaam en onze verbeelding in staat om boven hun verankering uit te stijgen.

Drie spiralen – dans, muziek, licht – ontspinnen zich op het podium tot een hypnotiserend geheel waarbij de ruimte en de tijd voelbare krachten zijn waar een dwingende structurerende omkadering van uitgaat. Het dansende lichaam negotieert er zijn bewegingsvrijheid om tot een volle transformatie te komen.


Avond samengesteld uit 2 voorstellingen (cf. BALEC).

Artistieke lei­d­ing :
Arco Renz
Chore­ografie, regie :
Danielle Allouma
Chore­ografie, performance :
Danielle Allouma
Dra­maturgie :
Arco Renz
Muziek :
Nir Jacob Younessi
Licht :
Ryoya Fude­tani
Kos­tu­ums :
Flo­ra Miranda
Pro­duc­tie :
Kobalt Works, Cie Des Ailes
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines
Part­ners :
La Gare a Couliss­es — Scène Con­ven­tion­née — Eurre, Les Aires, Théâtre de Die et du Diois