• 22+23.08.2022 20:30
Kapel, 70’

Bel­gis­che première 

Zwitserland

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 22/08

(Speciale bewerking van het stuk voor de Kapel en het Brigittines International Festival)

Seven want zeven lichamen... een oneven cijfer als om de asymmetrie te benadrukken en de quasi architecturale opbouw van de samenhang te laten zien. Samen brengen ze een evenwicht van verbindingen en bewegende werelden tot stand. Verschijning, verdwijning. Vasthouden, loslaten. Aanzetten, tot stilstand komen. Identiek, veelvoudig. Met een natuurlijke subtiliteit krijgen contrasten vorm terwijl de verwarrende verschijningen boven onze visie uitstijgen.

Met Seven Winters brengt het Festival opnieuw werk van Yasmine Hugonnet, die met deze voorstelling een hoogtepunt bereikt in haar onderzoek naar de interne stem van het lichaam en de symbolische of suggestieve betekenissen van de verbondenheid die de dansers onder elkaar smeden doorheen de ruimte.*


* Bij wijze van uitzondering wordt het stuk aangepast voor de Brigittinenkapel en gepresenteerd zonder het oorspronkelijke decorontwerp van Nadia Lauro en met een lichtbewerking door Dominique Dardant.

Con­cept, choreografie :
Yas­mine Hugonnet
Per­form­ers :
Matthieu Barbin, Stéphanie Bayle, Mar­ta Bel­lu, Ruth Childs/​Clara Delorme, Maïté Minh Tâm Jean­no­lin, Ilar­ia Quaglia, Sabine Rivière
Artistieke samen­werk­ing :
Michael Nick
Scenografis­che concept :
Nadia Lau­ro
Licht­cre­atie :
Dominique Dar­d­ant
Gelu­id­scre­atie :
Frédéric Mori­er
Tech­nis­che leiding :
Jérôme Vernez
Kos­tu­ums :
Nadia Lau­ro, Yas­mine Hugonnet, Michaël Nick
Pro­duc­tie :
Arts mouvementés
Copro­duc­tie :
Théâtre Vidy- Lau­sanne, CDCN — Ate­lier de Paris, Fes­ti­val d’Automne à Paris, Les 2 Scènes — Scèné nationale de Besançon, Cen­tre Cul­turel Suisse de Paris, ICI — CCN de Mont­pel­li­er — Occ­i­tanie, La place de la danse — CDCN Toulouse Occ­i­tanie, Tanzhaus — Zurich, Dampfzen­trale — Berne
Met de ste­un van :
Can­ton de Vaud, Ville de Lau­sanne, Loterie romande, Pro Hel­ve­tia, Ernst Göhner Stiftung, SSA Fonds cul­turel, Corodis, SIS Fon­da­tion suisse des interprètes, LaB E23, pro­gramme Inter­reg France-Suisse 2014 – 2020 met finan­ciële ste­un of FEDER
Cie Arts Mouvementés heeft een gemeen­schap­pelijke overeenkomst met de :
Can­ton de Vaud et la Ville de Lausanne
Cre­atie residencies :
CND Pan­tin, La Ménagerie de Verre — Paris
Foto’s :
© Anne-Lau­re Lechat