• 15—17.06.2023 19:00
Mezzo, 50’

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 16.06

Choreografe, danseres en pedagoge, Agostina D’Alessandro houdt van gechoreografeerde ensembles, van de vloeiendheid van de lichamen en van een zachte uitstraling

In The Nature of intimacy brengt ze vier danseressen samen met een sopraan en twee muzikanten, rond het werk van Francesca Caccini, een Italiaanse componiste en zangeres uit de 17e eeuw.

Op de meeslepende vocale tonen wordt elke beweging een streling en wordt elke hand een blijk van waardering. Een onafgebroken dialoog tussen heden en verleden met als enige ambitie het exploreren van onze intiemste en kostbaarste vertrouwdheden.


Avond samengesteld uit 2 voorstellingen (cf. The Goldberg Variations).

Cre­atie, chore­ografie, leiding :
Agosti­na D’Alessandro
Orig­inele muziek componist :
Sel­ma Mutal
Sopraan­zan­geres :
Rox­ane Choux 
Muzikan­ten :
Emanuel Cre­mer (cel­lo), Sofie Van­den Eyn­de (luit)
Scenografie, visuele kunstenaar :
Car­ol Solvey
Video :
Michaël Thiel
Pro­duc­tie :
Danse et Expan­sive Being Asbl/​Compagnie Agosti­na D’Alessandro
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines, Charleroi danse — Cen­tre choré­graphique de Wal­lonie-Brux­elles, Fes­ti­val Présences Com­positri­ces, Fes­ti­val Mars en Baroque — Con­cer­to Soave
Artistieke res­i­den­ties :
BAMP, Grand Stu­dio, Charleroi danse