• 16—18.02.2023 20:30
Kapel, 70’

Ont­moet­ing (in het Frans) met de arti­esten na de voorstelling op 17.02

In dit gedanste portret brengt Jan Martens hulde aan Elisabeth Chojnacka, Pools klavecimbelspeelster uit de XXe eeuw die met haar ongezien talent een inspiratiebron was voor de grootste componisten zoals Ligeti, Xenakis, Górecki... Ze werkte ook samen met Lucinda Childs.

Met afwisselend dans en interviews met haar dierbaren, beweegt hij zich in een veelheid aan stijlen voort zoals zij al spelend door enkele eeuwen muziekgeschiedenis slalomde. Jan Martens bespeelt zijn lichaam zoals Elisabeth Chojnacka dat deed met de klavecimbel, met “levensvuur” om het met de woorden van Ligeti te zeggen. Al dansend blijft hij dicht bij de partituren en haar kleurrijke persoonlijkheid. Hij leeft zich uit op de quasi mathematisch complexe ritmes die ruimte bieden voor repetitie, minimalisme en trance. Want dat hebben ze gemeen: de vertolking omvormen tot een scheppend gebaar.

    • PDF
    • Programmablad Elisabeth NL
    • 127,191 Kb
Chore­ografie, dans :
Jan Martens
Sound engi­neer documentary :
Yan­na Soentjens
Licht :
Elke Ver­achtert
Kos­tu­um :
Cédric Char­li­er
Video, muziek :
volledi­ge lijst vide­ofrag­menten (© Archives INA) en muziek­stukken: www.grip.house
Videomon­tage :
Sabine Groe­newe­gen
Out­side eye :
Marc Van­runxt, Anne-Lise Bre­vers, Rudi Meulemans
Tech­nis­che leiding :
Elke Ver­achtert
Foto’s :
© Luis Xertu
Pro­duc­tion :
GRIP
Inter­na­tionale spreiding :
A Prop­ic — Line Rousseau et Mar­i­on Gauvent
Copro­duc­tie :
DE SIN­GEL (Anvers, BE), Les Hiver­nales – CDCN d’Avignon (FR), Jul­i­dans (Ams­ter­dam, NL), C‑TAKT (Lim­bourg, BE), Per­podi­um (BE)
Res­i­den­ties :
DE SIN­GEL (Antwerp, BE), Les Hiver­nales – CDCN d’Avignon (FR), Toneel­huis (Antwerp, BE), ccBe (Antwerp, BE), C‑TAKT (Lim­burg, BE) and CN D – Cen­tre nation­al de la danse (Paris, FR)
Met de finan­ciële ste­un van :
de Vlaamse Over­heid, de Taxshel­ter van de Bel­gis­che Fed­erale Over­heid en Cronos Invest
Met dank aan :
INA — l’In­sti­tut Nation­al de l’Au­dio­vi­suel, Les Bal­lets de Monte-Car­lo sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre — Direc­tion: Jean-Christophe Mail­lot, Gra­ciane Finzi, Régis Miton­neau, Anne Mon­taron, Emmanuelle Tat, François-Bernard Mâche, Zyg­munt Krauze, Stephen Mon­tague, Raphaël de Guber­natis, Claire Ver­let, Ty Boomer­shine, Joris van Oost­er­wijk, Liselotte Sels, Kinga Jaczewska