• 10+11.11.2023 20:00
Kapel, 60’

De tijdloze ideeën en het moderne taalgebruik in het werk van Voltaire blijven verrassen, kijk maar naar Micromegas. Dit sciencefictionverhaal is tegelijk ook een satirisch en filosofisch onderbouwd betoog. Het stelt onrechtvaardigheid, religieuze onverdraagzaamheid, oorlog, de waanzin en onwetendheid van de mensheid en vooral haar antropocentrisme scherp aan de kaak. Deze moderne problematieken worden in verbluffend taalgebruik neergepend door de auteur, die de gedachte verdedigt dat onze zintuigen totale objectiviteit en zekerheid in de weg staan en dat overtuigingen van mensen dus nooit absoluut kunnen zijn.

Vier componisten, een librettist, een videokunstenaar, drie zangeressen en een ensemble zijn met dit werk aan de slag gegaan en creëerden een unieke opera die op een elegante manier filosofie, sciencefiction, humor en spot vermengt tot een gelaagd verhaal.


Naar het interview met Benoît Menut.

Orkestlei­der :
Jean-Paul Dessy
Zang :
Blan­dine Coulon, Katal­in Károlyi, Elise Gäbele
Video, scenografie :
Thomas Pénanguer
Adap­tatie libretto :
Alexan­dre Castant
Co-pre­sen­tatie :
Les Brigit­tines
Copro­duc­tie :
Ensem­ble Musiques Nou­velles, Flash­back, Ars Musica
Met de ste­un van :
Cen­tre cul­turel hon­grois (Insti­tut Liszt)