• 19—21.08.2024 20:30
Kapel, 25’

Bel­gië

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 20.08

In een uithoek van de wereld rukken mannen en vrouwen zich los uit de schaduwen en de steen waarin ze gevangen zaten... De mensheid krijgt gestalte, maar de incarnatie verandert in verbijstering, twijfels en spookbeelden maken zich meester van alles wat leeft.

Gebruik makend van beelden en bas-reliëfs wordt onverwacht leven geblazen in boegbeelden, vastgespelde kwallen, vlakke gezichten en lichamen die verlatenheid en hunkering uitdrukken. Het diepste innerlijke is nochtans bijzonder echt...

Noli me tangere : raak me niet aan! Datgene wat buiten bereik is, moet dat ook blijven. We hebben geen controle over wat ons overstijgt, en dat is precies wat ons wakker houdt en stimuleert.


Samengestelde avond met 2 voorstelligen (+ Vice Versa door Cie Mossoux-Bonté)

Con­cept, regie :
Patrick Bon­té
Chore­ografie :
Nicole Mossoux, Patrick Bonté
Per­for­mance :
Sébastien Jacobs, Max­ence Rey, Can­dy Saulnier, Eléonore Valère-Lachky, Armand Van Den Hamer, Eri­ka Zueneli
Kos­tu­ums :
Colette Huchard
Kos­tu­um­be­w­erk­ing :
Pat­ty Eggerickx
Licht, gelu­ids­band :
Patrick Bon­té
Licht­tech­ni­cus :
David Jans
Tech­nis­che leiding :
Jean-Jacques Deneu­mousti­er
Pro­duc­tie :
Cie Mossoux-Bon­té
Copro­duc­tie :
Brigit­tines Inter­na­tion­al Festival
Met de ste­un van :
Fédéra­tion Wal­lonie-Brux­elles, Ser­vice de la Danse, Wal­lonie- Brux­elles International
Foto’s :
© Mikha Wajn­rych, Jean-Luc Tanghe