• 23—25.11.2023 19:00
Studio, 20’

Het begon in de KVS als een woordeloze, gedanste epiloog bij wijze van voetnoot bij een vierentwintig uur durende performance, de integrale Odyssee, door een koor van vierentwintig mannen. Ze wilde een antwoord bieden en een vrouwelijk tegenwicht in dit viriele heldendicht dat doorspekt is met wraak, oorlog en bloed.

In haar solo danst Lisbeth Gruwez alle verzwegen vrouwen van de Odyssee bijeen: Hélène, de nimfen, de zeemeerminnen, Calipso, Circé en niet te vergeten Penelope. Helemaal alleen, in het midden van het podium, voortgestuwd door de repetitieve, hypnotiserende en opzwepende partituur van Maarten Van Cauwenberghe, gehuld in een lang zwart wapperend gewaad en steunend op haar rechtervoet, cirkelt, dwarrelt de danseres in het rond als een levende tol en drukt zo de verwachting, het verlangen, de onmacht, en al het lijden uit van de vrouw.


In het kader van het evenement 360°.

Chore­ografie :
Lis­beth Gruwez
Com­posi­tie :
Maarten Van Cauwenberghe
Per­for­mance :
Lis­beth Gruwez
Licht­cre­atie :
Jan Maertens
Pro­duc­tie :
Voet­wolk vzw & KVS
Met de ste­un van :
Vlaamse Gemeen­schap, Vlaamse Gemeen­schaps commissie
Foto’s :
Dan­ny Willems