• 23—25.11.2023 20:00
Kapel, 50’

Vanaf 14 jaar

De kaalheid van de scène. De precisie van de bewegingen. De perfectie van het lichaam en zijn lijnen. Aldus verschijnt Alexander Vantournhout, alleen. Hij lijkt te zijn ontsnapt aan de tijd en de mythologie, een Thor in levende lijve. Op een podium, rond als deze aardbol, draait hij zelf ook voortdurend in het rond en meet hij de ruimte op ; om vervolgens heimelijk de confrontatie met een massa aan te gaan. Tussen hem en de hamer die hij vast heeft, ontvouwt zich een evenwichtsoefening waarin de krachten worden afgewogen.

Wie neemt de overhand ? Niemand. Alles is peis en vree, in balans. Deze Thor, die in niets doet denken aan de stereotypen van de mannelijke verheerlijking, is een en al beheersing van zijn kracht, zijn mannelijkheid, vreedzaam en welwillend.


In het kader van het evenement 360°.


Alexander Vantournhout presenteert ook Foreshadow op 18 en 19.10 in de Halles de Schaerbeek.

Con­cept, chore­ografie, uitvoering :
Alexan­der Vantournhout
Artistiek assis­tent :
Emmi Väisä­nen
Dra­maturgie :
Rudi Laer­mans, Sébastien Hendrickx
Prop design :
Tom De With, Willy Cauwelier
Podi­um :
Willy Cauwe­li­er
Lich­ton­twerp :
Bert Van Dijk
Kos­tu­umon­twerp :
Pat­ty Eggerickx
Out­side eye :
Char­lotte Cétaire, Anneleen Kep­pens, Esse Van­der­bruggen, Sandy Williams
Object­be­han­del­ing, out­side eye :
Simon Jan­son, Sebas­t­ian Berger
Tech­nis­che coördinatie :
Rinus Samyn
Tech­niek op tour :
Tijs Bon­ner, Bram Vandeghinste
Com­pa­ny manager :
Esther Maas
Pro­duc­tie manager :
Bar­bara Fal­ter, Kiki Verschueren
Com­mu­ni­catie :
Aïda Gabriëls
Sprei­d­ing :
Frans Brood Productions
Met de ste­un van :
la Fon­da­tion d’entreprise Her­mès dans le cadre du pro­gramme New Settings
Pro­duc­tie :
not stand­ing
Copro­duc­tie :
Kun­sten­cen­trum VIER­NUL­VI­ER, Le CEN­TQUA­TRE Paris, Les Sub­sis­tances SUBS Lyon, Les 2 Pôles Nationaux des Arts du Cirque nor­mands — La Brèche Cher­bourg & le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 3 bis f cen­tre d’arts con­tem­po­rains Aix-en-Provence
Alexan­der Van­tourn­hout is arti­est-in-res­i­den­tie in :
Kun­sten­cen­trum VIER­NUL­VI­ER in Gent
artiste asso­cié van de :
CEN­TQUA­TRE Par­i­js en Cirque-théâtre Elbeuf en cul­tureel ambas­sadeur van de stad Roeselare.
Alexan­der Van­tourn­hout wordt ges­te­und door :
Fon­da­tion BNP Paribas
Met de ste­un van :
Vlaamse Over­heid
Foto’s :
© Bart Grietens