• 19—21.08.2024 20:30
Kapel, 20’

Bel­gië

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 20.08

Twee vrouwen schommelen heen en weer, vervlochten in een begripvolle intimiteit. Ze vertellen ons over het geweld in deze wereld en hoe ze, door zich te verenigen, proberen om er zich tegen te beschermen. Hun in elkaar opgaande bewegingen volgen het ritme van een oud lied, Les anneaux de Marianson, een klaagzang over de wreedheid van jaloezie en over blinde wraak.

Maar hun verhaal gaat op in de hallucinerende muziek en de sensualiteit van de dans.


Samengestelde avond met 2 voorstelligen (+ Noli me tangere door Cie Mossoux-Bonté)

Con­cept, choreografie :
Nicole Mossoux
Regie :
Nicole Mossoux
in samen­werk­ing met :
Patrick Bon­té
Per­for­mance, chore­ografie medewerking :
Frauke Mariën, Shan­ta­la Pèpe
Muziek :
Les anneaux de Mar­i­an­son, Michel Faubert (orches­tra­tion Jérôme Minière)
Gelu­idsmon­tage :
Thomas Turine
Licht :
Patrick Bonté
Licht­tech­ni­cus :
David Jans
Assis­tente :
Julie Gold­steinas
Medew­erk­ing, met dank aan :
Pat­ty Egg­er­ickx, Fédra, Foty, Leslie Mannès, Mikha Wajnrych
Pro­duc­tie :
Com­pag­nie Mossoux-Bonté
Met de ste­un van :
Les Brigit­tines, Fédéra­tion Wal­lonie-Brux­elles, Ser­vice de la Danse, Wal­lonie-Brux­elles International
Foto’s :
Mikha Wajn­rych