Het Brigittines International Festival zet in op een rit langsheen diverse podiumvormen: ongewone talen en universums, bijzondere vormen.

Het Festival brengt voorstellingen samen rond een bepaald idee, voorstellingen die kaderen in een bepaalde filosofie of die een zeker droombeeld delen. Door de jaren heen nam dans een steeds belangrijkere plaats in op het Festival, ongetwijfeld omdat dansvormen een grote vrijheid en creativiteit toelaten.

Elk jaar kadert het Festival in een ander thema, een nieuwe centrale vraag duwt de blik van de toeschouwer telkens weer een andere richting uit: hij krijgt verbanden, gevoelspaden, lectuurpistes aangereikt. Op basis van zijn eigen indrukken en inzichten kan hij zelf verbanden leggen tussen voorstellingen met een heel ander register, die toch rond een gelijkaardig thema zijn opgebouwd.


Foto (c) Max Slobodda
"VLUCHT EN VERTIGO"

Soms is er iets diep in ons dat niet stil of roerloos kan blijven, iets dat zich verzet tegen het gewicht van de Geschiedenis of van het loden lot van deze wereld... Er zijn van die ochtenden waarop we bij het ontwaken een brandend verlangen voelen naar lichtheid, naar alles behalve de werkelijkheid, naar hemelsblauw. De vlucht lonkt, met steeds dat herkenbare gevoel van vertigo.

In deze editie van 2023 exploreren de voorstellingen stuk voor stuk deze roep, dit verlangen met een diepgang die aantoont dat de artiesten zich ook in hun bezieling bewust zijn van een zekere complexiteit, een zekere onrust... Het is dat “iets” dat deze kunstenaars hier brengt. Zij willen ons deelgenoot te maken van al deze energie en schoonheid.

Hun namen zullen misschien bekend in de oren klinken want nagenoeg allemaal waren ze reeds te gast op vorige edities van het Festival. Aan ons om ze te herontdekken, net zoals zij zichzelf telkens weer heruitvinden.


Patrick Bonté
Algemene en artistieke leiding