Voor de artiesten

Res­i­den­ties, coproducties

Ben je artiest van de Waals-Brusselse Federatie? Is je gezelschap administratief in België gevestigd?
Indien wel, dan is onderstaande voor jou bestemd.
De productiemiddelen en de residenties in onze ruimten zijn bestemd voor choreografen van de Waals-Brusselse Federatie. Dat is onze begeleidende missie in de loop van het seizoen. Ter beschikking van de creërende kunstenaars voor de voorstellingen waarvan we de coproductie verzorgen en die vervolgens meestal worden opgenomen in de seizoenprogrammatie.
Hiervoor moet je:
  • Een erkende choreogra(a)fe zijn van de Waals-Brusselse Federatie
  • Als vzw bestaan
  • Administratief in België gevestigd zijn
Ben je momenteel op zoek naar partners?
Stuur ons alle informatie die ons in staat stelt om je lopende project te ontdekken: artistiek dossier, beelden, repetitievideo’s, opnames van voorgaande voorstellingen, je professionele kalender.Contactpersoon: info@brigittines.be ter attentie van Patrick Bonté en Béatrice Wegnez
In functie van onze agenda en rekening houdend met het grote aantal sollicitaties, kan het enkele weken duren voor we je een antwoord sturen.

Ben je op zoek naar een artistieke residentie in Les Brigittines?
- Onze residenties zijn op de eerste plaats bestemd voor de kunstenaars waarvan wij de coproductie verzorgen en die opgenomen zijn in ons seizoenprogramma. (zie hoger)
- Je kunt een aanvraag indienen bij onze partner workspacebrussels met wie we samenwerken voor de organisatie van andere artistieke residenties dan de residenties in het kader van onze programmatie.
Info & voorwaarden: www.workspacebrussels.be
Maak kennis met onze residentie- en voorstellingsruimten:

Onthaal tij­dens het seizoen en programmatie

Het seizoenprogramma van Les Brigittines wordt ingevuld door choreografen van de Waals-Brusselse Federatie en van de Vlaamse Gemeenschap.
De meeste stukken die tijdens het seizoen worden geprogrammeerd, worden 3 tot 5 keer voorgesteld en worden in voorbereiding daarop ondersteund in de vorm van coproductie en residenties.
Daarnaast stellen wij ook creaties voor die wij vooraf reeds hebben gezien.

Je bent een Belgisch kunstenaar en je werk werd reeds gecreëerd:
Stuur ons de informatie aan de hand waarvan wij jouw werk kunnen leren kennen: uitnodigingen, kalender, artistiek dossier, opnamebeelden
Contact: info@brigittines.be ter attentie van Patrick Bonté en Béatrice Wegnez
Je bent een kunstenaar maar niet gevestigd in België:
Zie de rubriek “Internationaal Festival”.
In functie van onze agenda en rekening houdend met het grote aantal sollicitaties, kan het enkele weken duren voor we je een antwoord sturen.

Inter­na­tion­al Festival

Onze programmatie voor buitenlandse kunstenaars is gegroepeerd rond ons Internationaal Festival in de maand augustus. Elk jaar opnieuw wordt een thema gelanceerd waarrond suggestieve, persoonlijke, bevreemdende of ongewone creaties met elkaar in dialoog worden gebracht.
De kunstenaars die worden uitgenodigd voor het Festival, stellen werk voor dat reeds eerder werd gecreëerd, en dat wij dus vooraf tijdens hun tournees hebben kunnen ontdekken.Ontdek hier de artistieke thema’s en de kunstenaars die de vorige edities reeds de revue passeerden: (https://www.brigittines.be/fr/festival-international/edition-2022)
Je kunt ons het hele jaar door informatie bezorgen met betrekking tot projecten waarmee je op tournee bent: artistieke dossiers, je tourneekalender, opnamebeelden.
Wij zullen alle informatie doornemen en nemen zeker contact op van zodra er zich een gelegenheid voordoet om samen te werken.

Contact: info@brigittines.be ter attentie van Patrick Bonté en Béatrice Wegnez

Muziekpro­gram­ma

Onze structuur wijdt zich aan choreografie, dus zelf organiseren wij geen concerten of muziekformats van welke aard ook.
De concerten die doorgaan binnen onze muren, zijn de vrucht van een samenwerking met andere structuren zoals Bozar, Ars Musica, Ictus, Listen Festival of Festival Artonov voor wie wij onze ruimten openstellen. Deze structuren volgen hun eigen artistieke lijnen en stellen een programma voor in samenspraak met de directie van Les Brigittines.

Hulp­mid­de­len