• 07—09.03.2024 20:45
Kapel, 60’

In het poëtische Blue Moon Spring ontvouwt zich een intieme interactie tussen drie dansers. Jazz wordt benaderd als een filosofie. Binnen vooraf afgesproken kaders neemt de choreografie de vorm aan van een conversatie tussen lichamen die zich laten leiden door improvisatie.

Een genereuze partituur waarin de dansers rekening houden met elkaars vrije expressie, onvolmaaktheden, omwegen, en wilde ideeën. In elke performance wordt er weer anders samen gedanst, krijgt het spel tussen de dansers een nieuwe vorm.

Een unieke voorstelling die, in deze penibele tijden, plaats maakt voor het vieren van een vrije samenhorigheid.

Con­cept, choreografie :
Anneleen Kep­pens
Cre­atie, performance :
Jason Respilieux, Mar­gari­da Mar­ques Ramal­hete, Peter Savel
Musi­cal edit­ing, orig­i­nal score :
Nico­las Rombouts
Licht, tech­nis­che coordinatie :
Elke Ver­achtert
Kos­tu­ums, scenografie :
Sofie Durnez
Scenografie assis­tent :
Tim Coenen
Gelu­id­stech­ni­cus :
Théo Jegat
Admin­is­tratie :
STUK
Copro­duc­tie :
Charleroi danse, Cndc – Angers dans le cadre du pro­gramme Accueil Stu­dio, KAAP, Per­podi­um, STUK, Divert, Nomad Dance Acad­e­my Slovenia
Res­i­den­ties :
work­space­brus­sels, BUDA
Met de ste­un van :
de Vlaamse Gemeen­schap­scom­missie, Life Long Burn­ing — Futures Lost and Found co-fund­ed by the Cre­ative Europe pro­gramme of the Euro­pean Union, tax shel­ter du gou­verne­ment fédéral belge via Cronos Invest
Foto’s :
Tine Decler­ck