• 07—09.03.2024 19:15
Mezzo, 50’

Zonder enige pretentie plaatst Solène Wachter haar podium voor twee tegenovergestelde rijen van toeschouwers. Deze bi-frontale opstelling kondigt al de dualiteit van haar choreografie aan die, al naar gelang van waar men zit, anders wordt beleefd: nu eens in de duisternis, dan weer in de felle spotlights. De ruimte en actie wisselen en balanceren tussen de explosieve energie van een popconcert en de nauwkeurige bewegingen van de technische ploegen backstage.

Vertrekkende vanuit dit ludieke droste-effect van live performance creëert Solène Wachter een reeks pivoterende spiegelruimten die naar een climax toegaan en resulteren in een vernieuwende, ontnuchterende en facetrijke voorstelling.

Een verbluffende eerste solo van deze jonge, in Brussel gevestigde choreografe die nu al van zich doet spreken.

Chore­ografie, performance :
Solène Wachter
Kri­tis­che oog :
Né́mo Flouret, Bryana Fritz, Georges Lab­bat, Mar­gari­da Mar­ques Ramalhete
Kos­tu­umon­twerp :
Car­les Urra­ca Serra
Lich­ton­twerp :
Max Adams
Licht­tech­niek :
Matthieu Mar­ques
Tech­niek, geluidsontwerp :
Rémy Ebras
Assis­ten­tie geluidsontwerp :
Olivi­er Renouf, Milan Van Doren
Pro­duc­tie, spreiding :
Mar­gaux Roy
Admin­is­tratie :
Flo­rence Péaron
Pro­duc­tie :
Bleu Print­emps
Copro­duc­tie :
La Bri­que­terie — CDCN du Val-de-Marne, Charleroi danse, Tra­verse — Bagnères de Big­orre, Le Parvis — Scèné Nationale de Tarbes, CCNO – Cen­tre chorégraphique nation­al d’Orléans
Met de ste­un van :
Mairie d’Orléans, CCNO — Cen­tre chorégraphique nation­al d’Orléans, dans le cadre du com­pagnon­nage de Bleu Printemps
Foto’s :
Thomas Hen­nequin