• 24.02.2024 14:00—17:00
Studio

Aan­tal deel­ne­mers is beperkt, inschri­jven is verplicht.
Vanaf 14 jaar
Gratis

Het Klimaatfresco (La Fresque du Climat) is een workshop die de collectieve intelligentie mobiliseert om aldus de groep te sensibiliseren voor de klimaatverandering. Dankzij de ludieke en pedagogische aanpak voelt elke doelgroep zich aangesproken, kunnen er oorzakelijke verbanden worden gelegd en kunnen de uitdagingen van de ecologische urgentie globaal worden geïntegreer.


In het kader van het evenement Ici commence la mer.