• 22.02.2024 10:00—16:30
Studio

Gratis

In het Frans 

Ver­plichte reg­is­tratie om workshop@​brigittines.​be

Deze dag bestemd voor de professionals uit de culturele sector richt zich op de grote uitdagingen van de ecodesign en wil aan de deelnemende acteurs en actrices een zo uitgebreid mogelijke waaier voorstellen van concrete acties binnen de sector. Wij hopen met deze dag bekendheid te kunnen geven aan verschillende manieren om aan artistieke creatie te doen, die minder belastend zijn voor het milieu en beter afgestemd op de stad Brussel. De stad bulkt van de levendige en geëngageerde initiatieven die ons allemaal samen kunnen helpen om te evolueren naar een meer duurzame cultuur.


Programma


10-12 u: Plenaire zitting met de voorstelling van Samen Durable door Katrien Reist (RAB/BKO), Principes et pratiques de l’éco-conception door Lili Brodbeck (EventChange) en toelichting van de workshops in de namiddag door In Limbo, Magazzino en la Souplothèque.

12-13 u: Lunch aangeboden door Mazette, coöperatieve brasserie van de Marollen.

13-13.30 u: Bundelen van alle vragen en uitdagingen van de verschillende deelnemende structuren.

13.30-16.30 u : Workshops rond ecodesign met Brusselse spelers binnen die sector

16.30 u: Slotwoord

Boek uw plaats op workshop@brigittines.be


In het kader van het evenement Ici commence la mer.

Met :
Samen Durable, Event Change, In Lim­bo, Mag­a­zz­i­no en La Souplothèque