• 07+08.06.2024 19:00
Kapel, 55’

TB² Fes­ti­val

Tien performers komen de een na de ander het podium op. Ze komen als onafhankelijke individuele frontaal tegenover elkaar te staan. Uit deze bijna subversieve frontaliteit ontstaan ritme en beweging. Algauw begint de energie overvloedig te vloeien. Elke danser drukt zijn of haar eigen specifieke persoonlijkheid uit, en deze individuele expressievormen zetten zich om in menselijke relaties. De dansers kruisen elkaar, versmelten met elkaar, gaan in elkaar op. De sociale en kleurrijke cirkel krijgt vorm op een originele, transgressieve en niet-gecentreerde manier. Er ontstaan breuken, aarzelingen, osmoses. Er rijzen vragen. Allemaal rond identiteit. Zou Landfall de weergave kunnen zijn van onze eigen mismeesterde moderne maatschappij?


Om 21 uur wordt in het Théâtre Les Tanneurs de voorstelling Vanishing Act van Thierry Smits / Cie Thor gepresenteerd. Combi-ticket beschikbaar.

Con­cept, choreografie :
Eri­ka Zueneli
Medew­erk­ing, scenografie :
Olivi­er Renouf
Per­for­mance :
Alix­ce Bisot­to, Ben­jamin Gis­aro, Cate­ri­na Cam­po, Char­ly Simon, Clé­ment Cor­ril­lon, Elisa Wéry, Félix Rapela, Louis Affer­gan, Lola Cires, Mat­teo Renouf
Dra­maturgie :
Olivi­er Hespel
Kri­tis­che oog :
Julie Bougard
Project assis­ten­tie :
Louise De Basti­er, Corentin Stevens
Gelu­id­scre­atie :
Thomas Turine
Lich­ton­twerp :
Lau­rence Halloy
Kos­tu­ums :
Sil­via Hasenclever
Admin­is­tratie, productie :
des Organ­ismes vivants & Ta-dah!/Asbl
Sprei­d­ing :
Marie Wiame
Pro­duc­tie :
Tant’amati & L’Yeuse Production
Part­ners :
Cen­tral — La Lou­vière, Cen­tre des Arts Scéniques – Mons, CCN de Ril­lieux-la-Pape, dirigé par Yuval PICK, dans le cadre du dis­posi­tif Accueil- stu­dio scheme, Stu­dio THOR, avec le sou­tien de la Com­pag­nie Thor / Thier­ry Smits, Le Pavil­lon – Romainville, Fes­ti­val Faits d’hiver – Paris, Cen­tre Wal­lonie-Brux­elles — Paris Avec l’aide de / Met de ste­un van Fédéra­tion Wal­lonie-Brux­elles – Ser­vice de la Danse, DRAC Île-de-France et Région Île-de-France via Organ­ismes Vivants et Cap étoile (avec le dis­posi­tif PAC de la Région Île-de-France)
Met de ste­un van :
Wal­lonie- Brux­elles Inter­na­tion­al, WBDT
Res­i­den­ties :
Cen­tral — La Lou­vière, CCN Roubaix Hauts-de-France — Syl­vain Groud, Stu­dio THOR, Grand Studio
Het gezelschap wordt onder­s­te­und door :
Grand Stu­dio
Foto’s :
© Dominique Libert