• 22—24.02.2024 19:15
Mezzo, 30’

Wat blijft er hangen van een gewaarwording ? Van een emotie, van een ontmoeting ? Houdt ons lichaam er sporen aan over ? Oppervlakkig of ergens diep verscholen ? Of laat alles wat we doorstaan slechts een vluchtige afdruk na, als een echo die wegebt ? In Marée haute dompelt het lichaam onder in de materie. Beelden verschijnen, bewegingen en dansen ontvluchten. In deze intieme solo-performance gaat Estelle Delcambre op zoek naar haar diepste herinneringen en bestudeert zij welke sporen wij in deze wereld nalaten.

In het kader van het evenement Ici commence la mer.

Con­cept, performance :
Estelle Del­cam­bre
Klankcre­atie :
Tal Agam, Antonin De Bemels
Licht­cre­atie :
Meri Eko­la
Scenografie :
Jean Louyest
Artistiek advies :
Flo­rence Augendre
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines
Met de ste­un van :
Del­phine Hou­ba, Échevine de la Cul­ture de la Ville de Bruxelles
Stu­dio onthaal :
Pianofab­riek Kun­sten­werk­plaats, Théâtre Marni
Foto’s :
© Rasa Alksnyte