• 22—24.02.2024 20:30
Kapel, 60’

Voorstelling in het Engels/​Nederlands,
met Franse en Ned­er­landse ondertiteling

Drie schepen liggen gestationeerd in de Stille Oceaan. Een ervan behoort toe aan een Belgisch mijnbouwbedrijf dat de zeebodem onderzoekt met een robot. Op het tweede schip meten wetenschappers de ecologische impact van deze operatie. Het derde schip is de Rainbow Warrior, met activisten aan boord van Greenpeace die protesteren tegen deze toekomstige industrie. Vanuit hun appartement in het Brusselse corresponderen Silke Huysmans en Hannes Dereere via satellietverbinding met de drie schepen.

Na Pleasant Island dat in 2021 in Les Brigittines werd voorgesteld, bestudeert dit nieuwe, geëngageerde en aangrijpende werk het fenomeen van de diepzeemijnbouw en maakt hiervoor gebruik van verschillende media: beeldprojecties, klankopnames, technologie en connectiviteit. Het duo Huysmans/Dereere bouwt de scène om tot een onderzoekslabo en probeert een scharniermoment in de geschiedenis van de planeet vast te leggen.

Hoeveel dieper kunnen mijnbouwbedrijven nog graven en waar graven we ons met de mensheid nu eigenlijk naartoe? Wat zijn de uitdagingen en risico’s? Welke opportuniteiten liggen er mogelijk voor het rapen?

In het kader van het evenement Ici commence la mer.
Combi-ticket met de voorstelling Marée haute beschikbaar.

"The brilliant form the artists have found educates and moves us, illuminating unknown territories both in the ocean and in ourselves, and exposing a complexity that forces us to think and makes it very difficult to act."
Springback Magazine

"Documentaire, leur démarche est aussi spectaculaire, par écrans interposés, via une dramaturgie ciselée, ambitieuse, rigoureuse et d'une grande humilité."
La Libre Belgique

Van en met :
Silke Huys­mans & Hannes Dereere
Dra­maturgie :
Dries Douibi
Gelu­idsmix :
Lieven Dous­se­laere
Out­side eye :
Pol Hey­vaert
Tech­niek :
Korneel Coessens, Piet Depoortere, Koen Goossens, Babette Poncelet
Pro­duc­tie :
CAM­PO
Copro­duc­tie :
Bunker Ljubl­jana, De Brakke Grond Ams­ter­dam, Noorder­zon Fes­ti­val of Per­form­ing Arts and Soci­ety Gronin­gen, Zürcher The­ater Spek­takel Zürich, Beurss­chouw­burg & Kun­sten­fes­ti­valde­sarts, PACT Zol­lvere­in Essen, Théâtre de la Ville Paris & Fes­ti­val d’Automne à Paris
Res­i­den­ties :
Kun­sten­werk­plaats, Pilar, Bara142 — Toe­s­tand, De Grote Post, 30CC, GC De Mark­ten, GC Felix Sohie
Foto’s :
© Loes Geuens