• 21—23.03.2024 20:45
Kapel, 60’

Cre­atie
Vanaf 16 jaar

Uitgaand van het verhaalstramien The Ten Commandments of Gilbert and George keert Thierry Smits terug naar de homo-esthetiek die zijn werk heeft beïnvloed: Genet en Fassbinder, Pierre et Gilles, Francis Bacon, Sylvester of Brokeback Mountain.

In een cabaret met een groot roze tapijt komt het tot een luchtige en humoristische confrontatie tussen de twee dansers die de iconische uitingen van de LGTBQIA+-beweging onder de loep nemen. Disco, country en ambient music, het komt allemaal aan bod in deze ongebreidelde, overgeseksualiseerde en psychedelisch getinte choreografie.

Het speelveld waar wordt gedanst krijgt steeds meer iets ‘kampachtigs’ dat ons met veel dynamiek en weerspannigheid terugbrengt naar de bronnen van een gaytitude die vandaag de verbeelding aanwakkert.

Chore­ografie, regie :
Thier­ry Smits
Per­form­ers :
Iùri Da Sil­va Cos­ta, Alessan­dro Sollima
Cho­ero­graaf assistent :
Lucius Romeo-Fromm
Dra­maturgie, teksten :
Antoine Pick­els
Licht­cre­atie, techniek :
Ralf Nonn
Gelu­id­scre­atie :
Niko­las Klau
Kos­tu­umon­twerp :
Stef Assan­dri
Kos­tu­um assistente :
Car­ly Heathcote
Stem coach :
Jean Fürst
Gelu­id­stech­ni­cus :
Jean-François Leje­une
Pro­duc­tie, spreiding :
Emi­lie Wacker
Pro­duc­tie assistente :
Ele­na Frau
Stu­dio huishouding :
Brahim Sahli
Com­mu­ni­catie :
Romane Car­mon
Medi­are­laties :
Be Cul­ture
Pro­duc­tie :
Thor
Copro­duc­tie :
La Coop asbl, Shel­ter Prod, Les Brigittines
Met de ste­un van :
Taxshel­ter. be, ING, Tax-Shel­ter du Gou­verne­ment fédéral belge, Fédération Wal­lonie- Brux­elles, Ser­vice de la danse
Foto’s :
Hichem Dah­es