• 27.01.2024 15:00, 19:00
Kapel, 90’

van 7 tot 107 jaar

Na Atomic 3001 in 2016 en Forces in 2019, verwachten we er ons al aan dat het trio, Leslie Mannès, Vincent Lemaître en Thomas Turine ons ook deze keer op een verwarrend spoor zal zetten. Dat doen ze door jong en oud uit te nodigen om de Kapel te overspoelen en een immersieve, zintuiglijke en energetische ervaring te beleven. Geleid door een scherp geluid en omhuld in een chromatische atmosfeer, creëert deze participatieve choreografie een dynamiek van uitwisseling gebaseerd op de doordringbaarheid van onze lichamen door de omgeving. Geïnspireerd op zowel carnavaleske tradities als hedendaagse dans, ontvouwt er zich een rollenspel waarin iedereen afstand kan nemen van de realiteit en zich in de rituelen kan onderdompelen van de groep die tot stand komt. Feestelijke en vurige rituelen die zowel de intimiteit als de collectiviteit vieren met de zalvende energie van dans, zijn ritme, bewegingen en vrije expressie.

In het kader van het evenement Family Time.

Con­cept :
Leslie Man­nès, Thomas Turine, Vin­cent Lemaître
Chore­ografie :
Leslie Man­nès
Muz­i­cale compositie :
Thomas Turine
Licht­cre­atie :
Vin­cent Lemaître
Dan­scre­atie, begeleiding :
Gilles Fum­ba, Leslie Man­nès, Amélie Marn­effe, Del­phine Mertens, Mar­co Torrice
Kos­tu­ums, scenografie :
Marie Arta­monoff
Kos­tu­um assis­tente en bondgenoot :
Patri­cia Gelise
Artistiek advies :
Joëlle Bac­chet­ta
Tech­nis­che ontwik­kel­ing en bondgenoot :
Emmanuel Pire
Coach chikung :
Franck Baal
Pro­duc­tie :
ASBL Hirschkuh
Ontwik­kel­ing, pro­duc­tie, spreiding :
BLOOM Project, Stéphanie Bar­boteau, Ilona Gatard
Copro­duc­tie :
Mars Mons arts de la scène, Théâtre Varia, Charleroi danse, La Place de la Danse Toulouse, Bora Bora Art Res­i­den­cy Cen­ter Aarhus
Met de ste­un van :
Fédéra­tion Wal­lonie Brux­elles — Ser­vice de la Danse
Met de ste­un van :
WBI, WBTD
Begeleid door :
le Grand Studio
Foto’s :
© Christof­fer Brekne, David Bor­mans, Marc Szczepanski