• 12—14.06.2024 21:00
Kapel, 60’

TB² Fes­ti­val

Hilarisch en gestoord. Same Same is een elektrische face-à-face die de absurditeit van onze gedragingen en hun onwaarschijnlijke gevolgen oproept. Achter de regels van een stereotype maatschappij, kijken twee hooggehakte working girls elkaar onderzoekend en met jaloerse blik aan, elkaar beconcurrerend en dwarszittend tot ze de draad van de realiteit en van het redelijke kwijtraken. Precies deze onredelijkheid wordt door Karine Ponties met zwarte humor aan de kaak gesteld, deze tussenruimte waarin het gezond verstand ontbreekt en er ongekende, irrationele paden worden verkend. Deze energieke en uitbundige choreografie is een combinatie van scherpe
kritiek, subversieve ironie en een zekere dierlijkheid. Een voorstelling met een redding brengende barbaarsheid.


Om 19 uur wordt in Théâtre Les Tanneurs de voorstelling Paysage van Julien Carlier / Cie A
ᵇⁱˢ gepresenteerd. Combi-ticket beschikbaar.

Con­cept, choreografie :
Karine Pon­ties
Per­for­mance :
Tereza Ondrová, Tomás Janypka
Dra­maturgie, lich­ton­twerp, tech­nis­che leiding :
Guil­laume Tou­s­saint Fromentin
Pro­duc­tie :
Tem­po­rary Col­lec­tive / Daniela Reháková, Dame de Pic / Mahalia Carette
Copro­duc­tie :
TANEC PRA­HA fes­ti­val, Le 140
Met de ste­un van :
Min­istère de la Cul­ture de la République Tchèque, Prague City Hall, ALT@RT, Truc Sphérique/​Stan­i­ca Žili­na, Min­istère de la Cul­ture de la Fédéra­tion Wallonie-Bruxelles
Foto’s :
© Vojtech Brtnicky