• 27—29.08.2018 19:00
Mezzo, 35’

Ital­ië — Israël
Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 28.08

Bel­gis­che Première

“Scarabeo” is het Italiaanse woord voor mestkever, en werd door de oude Egyptenaren gebruikt als symbool voor de hemelse cyclus van wedergeboorte. Maar “scarabeo” is ook de vertaling van scrabble, het spel waarin met dezelfde letters verschillende woorden kunnen worden gemaakt.

Andrea Costanzo Martini maakt gebruik van beide betekenissen in zijn voorstelling: hij voert enkele krankzinnige guren op waarbij hij verschillende stijlen combineert en een ingenieuze verhalende puzzel tot stand brengt.
Komische momenten overgoten met ironie, absurde microsituaties, ondoordachte bevliegingen en dissonanties die de twee dansers op een hoogste vermakelijke wijze vertolken. Een tonische dynamiek!

Chore­ografie :
Andrea Costan­zo Martini
Per­for­mance :
Avi­dan Ben-Giat, Andrea Costan­zo Martini
Dra­maturgie :
Yael Biegon-Cit­ron
Repeti­tie leiding :
Melanie Bar­son
Licht­cre­atie :
Yoav Barel
Sound cre­atie :
Binya Rech­es
Kos­tu­ums :
Nir Beni­ta, Idan Lederman
Muziek :
Julyan, John Cale/​B. Eno, Fran­co Battiato
Artistieke adviseur :
Hil­lel Kogan
Pro­duc­tie :
Roy Bedarshi
Man­ag­er :
Vicens Mayans
Foto’s :
Yair Meyuhas