• 23—27.04.2024 19:00
Mezzo, 50’

Tekst in het Frans

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 26.04

Samen met haar medespelers slaagt Louise Baduel erin voorstellingen te orkestreren vol poëzie en humor, in een mengeling van dans, muziek, theater, performance en beeldende kunsten. Na Loop Affect is ze terug met Soleil Constant, met dezelfde vertolkers en dezelfde vermenging van genres, over onze inconsistenties en onze tegenstrijdigheden op vlak van ecologie. Met beweging, tekst en textiel creëert zij een kleurrijke, visuele wereld die tegelijkertijd de kracht van de natuur en de kunstmatigheid van onze levenswijzen oproept. Kunnen we het fatalisme en het logische gevolg ervan in de vorm van ecologische laksheid overstijgen en vervangen door optimisme en een collectieve initiatiefneming? Balancerend tussen fictie en realiteit, halen Louise Baduel en Pascale Gigon onze gewoonten met recht en reden én een vleugje spot overhoop.


Om 20.45 uur wordt in de Kapel de voorstelling Up Close! van Cie Michèle Noiret gepresenteerd. Combi-ticket beschikbaar.

Chore­ografie :
Louise Badu­el
Per­for­mance :
Louise Badu­el, Pas­cale Gigon
Tekst :
col­lec­tief schri­jven, met de onschat­bare hulp van Sébastien Fayard, Léa Zil­ber en Dona­tien de le Court
Voice over :
Léa Zil­ber
Kos­tu­um ontwerpster :
Leslie Fer­ré
Scenografie :
Dona­tien de le Court
Muziek :
Marc Mélia
Licht :
Meri Eko­la
Pro­duc­tie :
in the move for love asbl
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines, Charleroi danse
Met de ste­un van :
Fédéra­tion Wal­lonie-Brux­elles Ser­vice de la Danse, LA SERRE Mon­tréal, Garage29, Le 140, Mate­ri­ais Diver­sos Lis­bonne, Le Delta, WB
Begeleid door :
Grand Stu­dio
Foto :
Pierre-Philipe Hof­mann