• 23—27.04.2024 20:45
Kapel, 55’

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 25.04

Michèle Noiret is terug met een nieuwe en allerlaatste solo, Up Close !

In een vanzelfsprekende eenvoud brengt zij een persoonlijke, beklijvende en uitgesproken organische dans. Met het effect van een gefragmenteerde spiegel neemt de danseres/choreografe ons mee in een labyrintisch verhaal waarin ze autobiografische elementen verwerkt. Gespeend van enige kunstgrepen, speelt ze op bijzonder tedere, relativerende en humoristische manier met haar eigen beeld, waarbij ze de herinnering oproept aan figuren die haar parcours hebben gemarkeerd. Verschillende personages vatten post op het podium om samen met haar te reflecteren over dans, over de creatie en de maatschappij van vandaag.


Om 19 uur wordt in de Mezzo zaal de voorstelling Soleil Constant van Louise Baduel gepresenteerd. Combi-ticket beschikbaar.


Chore­ografie, tekst, performance :
Michèle Noiret
Artistieke medew­erk­ing :
Thier­ry Thieû Niang, David Drouard
Orig­inele muzikale com­posi­tie, geluidsregie :
Todor Todo­r­off
Extra muziek :
Kemuri, DJ Krush — Black­bird, Jeff Beck, L’illusionista et La passerel­la, Nino Rota — Eclisse Twist, Mina/​Giovanni Fus­co — Rain, Bernard Her­rmann — Györ­gy Ligeti: Sonata (Dial­o­go e Capric­cio) for Cel­lo I. Dial­o­go, Mik­lós Perényi — Mood Indi­go, Charles Min­gus — Comme je l’imagine, Véronique San­son — Vio­la d’amore Con­cer­to in A Minor, RV 397: Il. Largo, Anto­nio Vivaldi/​Fabio Bion­di & Europa Galante — Tierkreis IV. Tau­rus, Karl­heinz Stock­hausen — Love­ly Head, Goldfrapp
Stem­men :
Mar­guerite Duras, Mon­i­ca Vit­ti, Trisha Brown, Karl­heinz Stockhausen
Licht­cre­atie :
Ryoya Fude­tani
Kos­tu­ums :
Pat­ty Eggerickx
De kos­tu­ums maken :
Julie Nowak
Tech­nis­che lei­d­ing, lichttechniek :
Hadrien Jeangette
Foto’s :
Sergine Laloux
Pro­duc­tie, spreiding :
Morten Walder­haug
Com­mu­ni­catie, pers :
Alexan­dra de Laminne
Admin­is­tratie, coordinatie :
Cathy Zan­té
Met dank aan :
Annette Sachs, Philippe Dewolf
Pro­duc­tie :
Com­pag­nie Michèle Noiret/​Tandem asbl
Copro­duc­tie (lopende) :
Les Brigit­tines
Avec le sou­tien de :
Fédéra­tion Wal­lonie-Brux­elles, Ser­vice Général de la Créa­tion Artis­tique — Ser­vice de la Danse, Charleroi danse — Cen­tre choré­graphique Wal­lonie Brux­elles, Tax Shel­ter du Gou­verne­ment Fédéral Belge — Casa Kaf­ka Pic­tures Tax Shelter
Foto’s :
Sergine Laloux