• 22+23.08.2018 20:30
  • 25.08.2018 22:00
Mezzo, 50’

Cana­da
Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 22.08

Bel­gis­che Première

Dansen tot je je erin verliest – of vindt. Op een punt komen waarop het uithoudingsvermogen een andere versie van de persoon laat zien. Een versie die authentieker is? Ontroerender is? Is dit een verwijzing naar die grenzeloze uitdagingen waaraan de mens kapot gaat in zijn streven naar records en prestaties?

Manuel Roque beweegt, danst, springt zonder ook maar op een moment de spanning te laten verslappen: hij neemt zijn eigen prestatie in handen alsof zij de metamorfose zou bewerkstelligen van onze gestresseerde levens. bang bang is een zoektocht in de vorm van het zichzelf overstijgen, de opvoering van een kamikaze solist die nooit ophoudt met het zoeken naar zijn doelwit. Ook al is dat doelwit allicht in zichzelf te zoeken...

Chore­ografie, performance :
Manuel Roque
Repeti­tie lei­d­ing, artistiek advies :
Sophie Cor­riveau, Lucie Vigneault
Dra­maturgie :
Peter James
Kos­tu­ums, scenografie :
Mar­ilène Bastien
Licht :
Marc Par­ent
Sound­track :
Manuel Roque
met uit­trek­sels van :
Debussy, Chopin, Merzbow, 2001 Space Odyssey, Tarkowky
Pro­duc­tie leiding :
Judith Allen
Pro­duc­tie :
Cie Manuel Roque
Gedelegeerde pro­duc­tie :
Daniel Léveil­lé Danse
Copro­duc­tie :
Fes­ti­val TransAmériques
Met de ste­un van :
fab­rik Pots­dam, Mai­son de la cul­ture Fron­tenac, Cir­cuit-Est cen­tre choré­graphique, Théâtre Hec­tor-Char­land, Les Sub­sis­tances, Ago­ra de la danse, Con­seil des arts du Cana­da, Con­seil des arts et des let­tres du Québec, Con­seil des arts de Montréal
Met dank aan :
Indi­ana Escach, Élise Berg­eron, Alex­ia Martel
Deze pro­duc­tie kri­jgt de ste­un van :
Daniel Léveil­lé Danse (DLD) dans le cadre de son pro­jet de par­rainage au développe­ment et à la diffusion.
Cie Manuel Roque is lid van :
Cir­cuit-Est cen­tre chorégraphique
Foto’s :
Mar­ilène Bastien