• 19.05.2024 17:00
  • 20+21.05.2024 19:00
  • 22.05.2024 21:00
Kapel, 95'’

Expand­ed cinema
Kinshasa
Bel­gis­che Première
Taal : Lin­gala, onder­titel­ing FRNL
Aftertalk op 20.05

De duisternis valt over Kinshasa en haar 17 miljoen inwoners. Het is vlak voor Kerst, enkele weken voor de verkiezingen en mensen hebben het moeilijk om toegang te krijgen tot elektriciteit. Kudi mobiliseert de bewoners van zijn wijk Kisenso om geld te verzamelen voor een nieuwe elektriciteitskabel. Op Mount Mangengenge, een heilige plek die over de stad uitkijkt, preekt priester Gédéon over het licht van Christus als het pad naar leven en waarheid. Nadat zijn huis overstroomd raakte door de Congorivier is Davido op zoek naar onderdak. Samen met andere jonge mannen verdrijft hij de tijd met fitnessen en dromen over een betere toekomst.

Nelson Makengo is een Congolese regisseur en beeldend kunstenaar die werkt op het snijvlak van hedendaagse kunst en film. Met Tongo Saa (Rising up at night) levert hij een meesterwerk af vol ontroerende beelden en poëzie. Het wordt gepresenteerd in de mysterieuze ruimte van de oude Brigittinenkapel, in een immersieve vorm van expanded cinema speciaal ontworpen voor het festival. Tongo Saa toont ons de schoonheid van Kinshasa’s nachten en brengt een gevoelig en gefragmenteerd portret van een bevolking tussen hoop, teleurstelling en geloof. Over het licht dat blijft branden zelfs wanneer een stad in duisternis is gehuld.

Pre­sen­tatie :
Kun­sten­fes­ti­valde­sarts, Les Brigittines
Schri­jver-regis­seur :
Nel­son Makengo
Regieas­sis­tent :
Isaac Sahani Dato
Cin­e­matografie :
Nel­son Makengo
Mon­tage :
Inneke Van Waeyenberghe
Gelu­id :
Moi­mi Wezam
Gelu­id­son­twerp :
Franck Moka
Gelu­idsmon­tage :
Las­z­lo Umbreit
Mix :
Rémi Gérard
Pro­du­cen­ten :
Dada Kahin­do, Rosa Spaliviero
Copro­du­cent :
Flo­ri­an Schewe, Michel K. Zon­go, Marie Logie, Samuel Feller
Pro­duc­tielei­ders :
Rosa Spaliviero, Juli­ette Hourçouri­garay, Isaac Sahani Dato, Hélène Ballis
Pro­duc­tie :
Twen­ty Nine Stu­dio & Pro­duc­tion, Muto­tu Productions
Copro­duc­tie :
Film Five, Diam Pro­duc­tions, Auguste Orts, Mag­el­lan Films, RTBF
Met de ste­un van :
Bourse Brouil­lon d’un rêve doc­u­men­taire SCAM, Bourse Ate­lier Dérives, Vlaams Audio­vi­sueel Fonds, Cen­tre du Ciné­ma et de l’Audiovisuel de la Fédéra­tion Wal­lonie-Brux­elles, Tax Shel­ter du Gou­verne­ment Fédéral belge, Fonds Image de la Fran­coph­o­nie, Fonds Jeune Créa­tion Fran­coph­o­ne, World Cin­e­ma Fund, IDFA Bertha Fund Clas­sics, Sun­dance Insti­tute Doc­u­men­tary Film Pro­gram, The Atlas Work­shops — Mar­rakech Inter­na­tion­al Film Fes­ti­val, Hot Docs Blue lce Docs Fund, Doha Film Institute
Expand­ed cin­e­ma ver­sie gepro­duceerd door :
Kun­sten­fes­ti­valde­sarts
Foto’s :
Nel­son Makengo