• 21.03.2024 17:00—18:30
Hall, 90’

Entrée libre
En français

Steenkool, het zwarte goud, of de toekomst van het verleden


Manu Riche legt momenteel de laatste hand aan Charbon, een autobiografische film over zijn grootvader, zijn vader en hemzelf, die alle drie betrokken waren bij de geschiedenis van de fossiele brandstoffen. De grootvader van Manu Riche was mijningenieur en zijn vader petroleumhandelaar.
Hij is als cineast de laatste afstammeling van deze generatie.
De film Charbon is een reis naar de toekomst van de vorige eeuw. Een eeuw gekenmerkt door oorlogen, die op hun beurt andere oorlogen hebben ontketend, enzovoort. De motor achter deze conflicten waren steenkool en petroleum, twee energiebronnen die de toekomst in een stroomversnelling hebben gebracht.

Manu Riche toont enkele fragmenten van zijn nog onafgewerkte film. Daarna modereert Guy Gypens een rondetafelgesprek met de cineast en met Mathieu Auzanneau, auteur van het boek Or Noir. La grande histoire du pétrole, over de geopolitieke uitdagingen van energie en energiebronnen in een postpetroleumwereld.


Matthieu Auzanneau is een voormalig journalist, auteur van ecologische en economische werken, en directeur van de denktank voor energietransitie
The Shift Project, een kenniscentrum dat zich tot doel stelt de klimaatverandering te beperken en de economie minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, vooral petroleum. In 2015 verscheen zijn boek Or noir, la grande histoire du pétrole bij uitgeverij La Découverte, na ettelijke jaren van onderzoek.

Manu Riche is cineast. Hij heeft meerdere bijdragen geleverd voor de Belgische televisiedocumentaire Strip-Tease. In de jaren 1990 heeft hij aan verschillende onafhankelijke films gewerkt. In 2009 maakte hij een documentaire over de Belgische rockmuzikant Tom Barman, Tempo of a Restless Soul. Problemski Hotel (2015) was zijn eerste speelfilm. Op dit ogenblik werkt hij aan hun audiovisuele projecten, waaronder Charbon.

Guy Gypens is momenteel verantwoordelijke voor podiumkunsten in het Brusselse KANAL-Centre Pompidou. Na een master in economische wetenschappen en een MBA in marketing en hr-management was hij van 1987 tot 1991 zakelijk leider van de Beursschouwburg. Van 1991 tot 2007 was hij algemeen directeur van Anne Teresa De Keersmaeker en haar gezelschap Rosas. Van 2007 tot 2019 was hij algemeen en artistiek directeur van het Kaaitheater, waar hij Burning Ice lanceerde, een reeks kunstevents rond de ecologische uitdagingen van onze tijd.

En parte­nar­i­at avec :
le Mas­ter en Arts du Spec­ta­cle de l’U­ni­ver­sité Libre de Bruxelles
Avec le sou­tien du :
Cen­tre de recher­ché en ciné­ma et arts du spec­ta­cle (CiASp) de l’ULB et de l’école doc­tor­ale thé­ma­tique 66 « Études de ciné­ma et des arts du spectacle »