• 14—16.03.2024 22:00
Studio, 30’

Cre­atie

In navolging van Rain, waarin reeds een intense relatie werd aangekondigd tussen persoonlijke kwetsuren en de confrontatie met de wereld, komt Meytal Blanaru solo terug met Dark Horse waarin zij de fysieke, door onze maatschappij opgelegde stereotypen ontkracht. Vanuit een positieve en krachtige ingesteldheid wil deze choreografie het vrouwenlichaam objectiveren in een spel van confrontatie met de toeschouwers.

Gedreven door een grote veerkracht en vooral vanuit het diepe verlangen om haar uiterlijk te omarmen op het kruispunt van haar leven, met al zijn littekens, kwetsuren en tegenslagen, brengt zij een fysiek bevrijdende performance waarin zij zichzelf zonder compromissen bevestigt.

Con­cept, cre­atie, performance :
Mey­tal Blanaru
Muziek :
Ben­jamin Sauzereau
Dra­maturgie :
Ido Batash, Olivi­er Hespel
Licht :
François Bodeux
Pro­duc­tie, com­mu­ni­catie, spreiding :
Kathe­ri­na Vasili
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines, Charleroi danse, Com­pag­nie Thor, Pôle-Sud CDCN
Foto :
Pierre-Philippe Hof­mann